Kỷ niệm 36 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982 - 20/11/2018) được tổ chức trong không khí toàn trường tích cực đẩy mạnh triển khai thực hiện phong trào thi đua chào mừng kỷ niệm 60 năm thành lập Trường Đại học Vinh (1959 - 2019), triển khai Tháng rèn luyện nghiệp vụ sư phạm và Hội thi Nghiệp vụ sư phạm năm học 2018 - 2019. Để tổ chức các hoạt động kỷ niệm thiết thực, tiết kiệm, an toàn, hướng về ngày hội lớn của các nhà giáo, Nhà trường yêu cầu các đơn vị, các đoàn thể quần chúng, các lớp học sinh, sinh viên, học viên trong toàn trường thực hiện tốt các nội dung sau đây:

1. Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, thực hiện khẩu hiệu "Mỗi thầy cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo", xây dựng nếp sống văn hoá, thực hành tiết kiệm. Công đoàn trường đẩy mạnh thực hiện phong trào thi đua "Đổi mới, sáng tạo trong dạy và học" trong cán bộ, công chức, viên chức. Đoàn Thanh niên, Hội Sinh viên đẩy mạnh thực hiện các phong trào trong học sinh, sinh viên, học viên chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11.

2. Tuyên truyền về ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11, về truyền thống "Tôn sư trọng đạo" vẻ vang của dân tộc. Ban Tuyên giáo Đảng ủy phối hợp với Ban Truyền thông, Ban Biên tập website soạn và đăng đề cương tuyên truyền, đăng các tác phẩm văn học nghệ thuật, âm nhạc về đề tài nhà trường, nhà giáo để phục vụ cho các hoạt động của cán bộ và sinh viên. Các đơn vị, các đoàn thể quần chúng trong toàn trường tổ chức các hoạt động toạ đàm, có băng cờ, khẩu hiệu chào mừng. Thực hiện tốt nội dung hoạt động của Tháng rèn luyện Nghiệp vụ sư phạm và Hội thi Nghiệp vụ sư phạm năm học 2018 - 2019, tổ chức dự giờ, thăm lớp.

3. Nhà trường khuyến khích các lớp sinh viên, các chi đoàn, chi hội, đặc biệt là sinh viên sư phạm tổ chức các hoạt động toạ đàm, thăm hỏi các thầy cô giáo thể hiện truyền thống "Tôn sư trọng đạo" của dân tộc. Các hoạt động phải được tổ chức trang trọng, tiết kiệm và an toàn. Nhà trường nghiêm cấm các hành vi chặt cây, phá hoại, làm mất vệ sinh, an ninh trật tự trong khu vực trường, nơi công cộng, trên mạng xã hội. Các chi đoàn, chi hội, lớp sinh viên cần quán triệt để đoàn viên, hội viên, học sinh, sinh viên, học viên thực hiện tốt Luật An toàn giao thông nói riêng, thực hiện nghiêm chỉnh pháp luật nói chung, góp phần vào thành công của các hoạt động kỷ niệm.

4. Nhà trường tổ chức Mít tinh kỷ niệm 36 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11 và trao tặng các danh hiệu, phần thưởng cao quý.

Thành phần tham dự: Toàn thể cán bộ, viên chức và đại biểu học sinh, sinh viên Nhà trường.

Thời gian, địa điểm: Từ 14 giờ 00', ngày 19/11/2018 (Chiều thứ Hai) tại Hội trường A. (Nhà trường sẽ có thông báo cụ thể trên lịch tuần, giấy mời và thông tri triệu tập).

Nhà trường yêu cầu Trưởng các đơn vị thông báo để cán bộ, viên chức và đại diện học sinh, sinh viên của đơn vị tham dự đầy đủ. Giao cho các đơn vị: Hành chính Tổng hợp, Kế hoạch - Tài chính, Quản trị và Đầu tư, Đoàn Thanh niên, Hội Sinh viên phối hợp để tổ chức tốt mít tinh kỷ niệm.

5. Các hoạt động kỷ niệm ngày Nhà giáo Việt nam 20/11 được tổ chức đến hết ngày 20/11/2018. Ngày 20/11/2018 (Thứ Ba), tất cả các hoạt động công tác, giảng dạy, học tập toàn trường được nghỉ. Các khoa, viện, trường trực thuộc chủ động bố trí lịch học bù vào tuần dự trữ.

6. Trung tâm Dịch vụ, Hỗ trợ sinh viên và Quan hệ doanh nghiệp cần có kế hoạch phối hợp tốt với Công ty vệ sĩ và các đơn vị liên quan thực hiện công tác tuần tra canh gác, bảo vệ tài sản.

Trên đây là các nội dung về việc tổ chức các hoạt động kỷ niệm 36 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11, yêu cầu Trưởng các đơn vị, Công đoàn, Đoàn Thanh niên, Hội Sinh viên, Hội Cựu chiến binh thông báo và quán triệt để cán bộ công chức và học sinh, sinh viên nghiêm túc thực hiện./.