Thành phần tham dự:

- Lãnh đạo tỉnh Nghệ An;

- Lãnh đạo Liên hiệp các tổ chức Hữu nghị tỉnh Nghệ An; Hội Hữu nghị Việt Nam - Lào, Hội Hữu nghị Việt Nam - Thái Lan tỉnh Nghệ An.

- Đại diện Ban Thường vụ Đảng uỷ, Ban Giám hiệu, Hội đồng trường; Chủ tịch Công đoàn, Bí thư Đoàn Thanh niên, Chủ tịch Hội Sinh viên, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh.

- Trưởng, Phó các phòng ban, trung tâm, trạm; đại diện lãnh đạo các khoa, viện có đào tạo lưu học sinh.

- Toàn thể lưu học sinh đang học tập tại Trường.

Để tổ chức trang trọng các hoạt động và Lễ kỷ niệm, Nhà trường yêu cầu các đơn vị thực hiện tốt các nhiệm vụ sau đây:

1. Các đơn vị, các tổ chức quần chúng trong toàn trường đẩy mạnh công tác tuyên truyền quan hệ hợp tác hữu nghị đặc biệt giữa hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước Việt Nam và Lào, quan hệ hợp tác đối tác chiến lược giữa hai nước Việt Nam và Thái Lan.

2. Phòng Công tác Chính trị - Học sinh, sinh viên: Chủ trì tổ chức các hoạt động tuyên truyền. Cần tập trung tuyên truyền về quan hệ hợp tác hữu nghị đặc biệt giữa hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước Việt Nam và Lào, quan hệ hợp tác đối tác chiến lược giữa hai nước Việt Nam và Thái Lan; tuyên truyền về ý nghĩa của kỷ niệm 44 năm Quốc khánh Nước Cộng hoà Dân chủ nhân dân Lào (2/12/1975 - 2/12/2019), 92 năm Quốc khánh Vương quốc Thái Lan (5/12/1927 - 5/12/2019).

3. Phòng Khoa học và Hợp tác Quốc tế: Tham mưu công tác tổ chức các hoạt động kỷ niệm 44 năm Quốc khánh Nước Cộng hoà Dân chủ nhân dân Lào (2/12/1975 - 2/12/2019), 92 năm Quốc khánh Vương quốc Thái Lan (5/12/1927 - 5/12/2019).

4. Phòng Hành chính Tổng hợp:

- Tham mưu thư chúc mừng của Hiệu trưởng Nhà trường gửi lưu học sinh, bài phát biểu chào mừng của Hiệu trưởng và thông báo tổ chức các hoạt động.

- Chủ trì tổ chức Lễ kỷ niệm.

- Duyệt tất cả các nội dung của buổi lễ.

- Mời đại biểu ngoài trường tham dự Lễ kỷ niệm.

- Mời các cơ quan truyền thông báo chí đưa tin cho các hoạt động.

- Lập kế hoạch kinh phí và chịu trách nhiệm làm các thủ tục thanh toán.

- Phối hợp với Đoàn lưu học sinh chuẩn bị chương trình văn nghệ chào mừng.

5. Phòng Quản trị và Đầu tư: Đáp ứng đủ yêu cầu về cơ sở vật chất để tổ chức Lễ kỷ niệm.

6. Trung tâm Nội trú: Tham mưu và phối hợp với phòng Quản trị và Đầu tư để rà soát sửa chữa cơ sở vật chất trong các phòng ở của lưu học sinh. Phát động phong trào xây dựng nếp sống văn hóa, thi phòng ở sạch, đẹp trong lưu học sinh. Quản lý chặt chẽ giờ giấc sinh hoạt của lưu học sinh theo Nội quy nội trú, đảm bảo công tác an ninh trật tự trong khu vực. Đôn đốc lưu học sinh tham dự buổi lễ đầy đủ, đúng giờ, mặc trang phục dân tộc đúng quy định.

7. Trung tâm Dịch vụ, Hỗ trợ sinh viên và Quan hệ doanh nghiệp:

- Liên hệ các đơn vị ngoài trường tặng quà, học bổng cho lưu học sinh.

- Đảm bảo công tác an ninh trật tự trong toàn trường và công tác an ninh cho Lễ kỷ niệm.

8. Công đoàn, Đoàn Thanh niên, Hội Sinh viên, Hội Cựu chiến binh: Chỉ đạo các cơ sở tổ chức các hoạt động quan tâm thăm hỏi, động viên lưu học sinh.

9. Phòng Kế hoạch - Tài chính: Cấp phát kinh phí tổ chức hoạt động sau khi đã được Ban giám hiệu Nhà trường duyệt.

10. Ban Cán sự Đoàn lưu học sinh:

- Tổ chức các hoạt động thi đua, tự quản chào mừng kỷ niệm 44 năm Quốc khánh Nước Cộng hoà Dân chủ nhân dân Lào (2/12/1975 - 2/12/2019), 92 năm Quốc khánh Vương quốc Thái Lan (5/12/1927 - 5/12/2019).

- Chuẩn bị bài phát biểu của lưu học sinh.

- Tổ chức cho toàn bộ lưu học sinh tham dự buổi lễ.

Để tham gia các hoạt động trong dịp kỷ niệm 44 năm Quốc khánh Nước Cộng hoà Dân chủ nhân dân Lào (2/12/1975 - 2/12/2019), 92 năm Quốc khánh Vương quốc Thái Lan (5/12/1927 - 5/12/2019), Nhà trường cho phép toàn bộ lưu học sinh Lào, Thái Lan được nghỉ học vào chiều ngày thứ Hai (02/12/2019).

Trên đây là chủ trương tổ chức Lễ kỷ niệm 44 năm Quốc khánh Nước Cộng hoà Dân chủ nhân dân Lào (2/12/1975 - 2/12/2019), 92 năm Quốc khánh Vương quốc Thái Lan (5/12/1927 - 5/12/2019), Nhà trường yêu cầu thủ trưởng các đơn vị, các đoàn thể quần chúng nghiêm túc triển khai thực hiện./.