Thực hiện kế hoạch năm học 2018 - 2019, Nhà trường triển khai việc tổ chức Tết cổ truyền cho lưu học sinh Lào, Thái Lan và yêu cầu các đơn vị thực hiện tốt các nhiệm vụ sau đây:

1. Các đơn vị, các tổ chức quần chúng trong toàn trường đẩy mạnh công tác tuyên truyền về quan hệ hợp tác hữu nghị đặc biệt giữa hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước Việt Nam và Lào, quan hệ hữu nghị hợp tác giữa Việt Nam và Vương quốc Thái Lan; tuyên truyền về ý nghĩa của ngày Tết cổ truyền của nhân dân các bộ tộc Lào và nhân dân Thái Lan. Tổ chức các hoạt động thăm hỏi, tặng quà đối với lưu học sinh đang học tập tại Trường.

2. Phòng Công tác Chính trị - Học sinh, sinh viên:

- Tổ chức các hoạt động tuyên truyền. Cần tập trung tuyên truyền về quan hệ hữu nghị hợp tác đặc biệt giữa hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước Việt Nam và Lào, quan hệ hữu nghị hợp tác giữa Việt Nam và Vương quốc Thái Lan; tuyên truyền về ý nghĩa của ngày Tết cổ truyền của nhân dân các bộ tộc Lào và nhân dân Thái Lan.

- Tham mưu quyết định khen thưởng Ban Cán sự đoàn Lưu học sinh và lưu học sinh Lào, Thái Lan có thành tích trong các hoạt động.

3. Phòng Hành chính Tổng hợp:

- Chủ trì và phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức Giao lưu hữu nghị chào mừng Tết Truyền thông Bunpimay và Songkran 2019 (2562) của lưu học sinh Lào và Thái Lan.

- Tham mưu thư chúc mừng của Hiệu trưởng Nhà trường gửi lưu học sinh, bài phát biểu chào mừng của Hiệu trưởng và thông báo tổ chức các hoạt động.

- Mời các cơ quan truyền thông, báo chí đưa tin cho các hoạt động.

- Phối hợp chuẩn bị lễ tân, khánh tiết, hậu cần phục vụ tổ chức các hoạt động.

- Điều động Đội TNXK đảm bảo công tác an ninh trật tự trong toàn trường, nhất là trong những ngày diễn ra Tết cổ truyền của lưu học sinh Lào và Thái Lan.

4. Phòng Khoa học Hợp tác Quốc tế:

- Phối hợp với Phòng Hành chính Tổng hợp, Trung tâm Nội trú, Đoàn Lưu học sinh tổ chức các hoạt động.

- Liên hệ với các đơn vị hợp tác đào tạo ở Lào và Thái Lan, thông báo chương trình tổ chức Tết cổ truyền cho lưu học sinh Lào và Thái Lan tại Trường Đại học Vinh. Mời đại diện của các đơn vị hợp tác đào tạo tham dự các hoạt động.

5. Trung tâm Nội trú:

- Phối hợp tổ chức các hoạt động trong dịp Tết cổ truyền của lưu học sinh, đảm bảo trang trọng, vui tươi, phù hợp với phong tục của nhân dân hai nước, tiết kiệm và an toàn.

- Tham mưu và phối hợp với phòng Quản trị và Đầu tư để rà soát sửa chữa cơ sở vật chất trong các phòng ở của lưu học sinh.

- Chủ trì tổ chức Giao lưu bóng chuyền giữa Đoàn Lưu học sinh với Bộ đội biên phòng tỉnh Nghệ An.

- Phát động phong trào xây dựng nếp sống văn hóa, thi phòng ở sạch, đẹp trong lưu học sinh. Quản lý chặt chẽ giờ giấc sinh hoạt của lưu học sinh theo Nội quy nội trú, đảm bảo công tác an ninh trật tự trong khu vực.

6. Phòng Quản trị và Đầu tư: Đáp ứng đủ yêu cầu về cơ sở vật chất để tổ chức các hoạt động chào mừng Tết cổ truyền cho lưu học sinh Lào, Thái Lan.

7. Công đoàn, Đoàn Thanh niên, Hội Sinh viên, Hội Cựu chiến binh: Chỉ đạo các cơ sở tổ chức các hoạt động quan tâm thăm hỏi, động viên, chúc Tết lưu học sinh. Đoàn Thanh niên, Hội Sinh viên phối hợp với Trung tâm Nội trú để tổ chức các hoạt động vui Tết cho lưu học sinh.

8. Phòng Kế hoạch - Tài chính: Cấp phát kinh phí tổ chức hoạt động sau khi đã được Ban giám hiệu Nhà trường duyệt.

9. Theo quy định, lưu học sinh Lào và Thái Lan sẽ được nghỉ các tiết học (có phép) trong ngày 15/4/2019. Phòng Đào tạo, Phòng Thanh tra - Pháp chế, các phòng ban chức năng, các viện, các khoa đào tạo, cán bộ giảng dạy tạo điều kiện thuận lợi và kiểm tra chặt chẽ để lưu học sinh thực hiện quy định này.

Trên đây là chủ trương tổ chức các hoạt động chào mừng Tết cổ truyền cho lưu học sinh Lào và Thái Lan. Nhà trường yêu cầu thủ trưởng các đơn vị, các đoàn thể quần chúng nghiêm túc triển khai thực hiện./.