1. Nội dung: Tập huấn nghiệp vụ coi thi cho cán bộ được điều động làm nhiệm vụ tại Kỳ thi THPT quốc gia năm 2017.

2. Thành phần tham dự:

- Đảng uỷ, Ban Giám hiệu;

- Đại diện lãnh đạo phòng Tổ chức Cán bộ, phòng Đào tạo.

- Cán bộ được điều động làm nhiệm vụ coi thi theo Quyết định số 596/QĐ-ĐHV, ngày 12/6/2017.

3. Thời gian, địa điểm:

- Thời gian: Từ 19h30', ngày 16/6/2017 (Tối thứ Sáu).

- Địa điểm: Hội trường A.

Nhà trường yêu cầu Trưởng các đơn vị thông báo cho các thành phần tham dự biết và tham gia đầy đủ, đúng giờ./.