TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH
VINH UNIVERSITY
Thứ ba, ngày 28 tháng 12 năm 2021 [14:30:03 (GMT+7)]
 
Điểm trúng tuyển vào lớp 10 Trường THPT Chuyên năm học 2024 - 2025

Điểm trúng tuyển vào lớp 10 Trường THPT Chuyên năm học 2024 - 2025

Trường Đại học Vinh thông báo điểm trúng tuyển vào lớp 10 Trường THPT Chuyên năm học 2024 - 2025.

THPT Chuyên02/07/2024
Thông báo phúc khảo kết quả thi tuyển sinh vào lớp 10 Trường THPT Chuyên năm học 2024 - 2025

Thông báo phúc khảo kết quả thi tuyển sinh vào lớp 10 Trường THPT Chuyên năm học 2024 - 2025

Trường Đại học Vinh thông báo phúc khảo kết quả thi tuyển sinh vào lớp 10 Trường THPT Chuyên năm học 2024 - 2025

THPT Chuyên27/06/2024
Thông báo tra cứu điểm thi tuyển vào lớp 10 THPT Chuyên năm học 2024 - 2025

Thông báo tra cứu điểm thi tuyển vào lớp 10 THPT Chuyên năm học 2024 - 2025

Trường Đại học Vinh thông báo tra cứu điểm thi tuyển vào lớp 10 THPT Chuyên năm học 2024 - 2025

THPT Chuyên26/06/2024
Cấu trúc đề thi tuyển sinh vào lớp 10 Trường THPT Chuyên Đại học Vinh năm học 2024 - 2025

Cấu trúc đề thi tuyển sinh vào lớp 10 Trường THPT Chuyên Đại học Vinh năm học 2024 - 2025

Trường Đại học Vinh thông báo cấu trúc đề thi tuyển sinh vào lớp 10 Trường THPT Chuyên Đại học Vinh năm học 2024 - 2025.

THPT Chuyên11/06/2024
Thông báo hoàn thiện hồ sơ đăng ký vào lớp 10 Trường THPT Chuyên do vướng lỗi kỹ thuật nộp lệ phí dự thi

Thông báo hoàn thiện hồ sơ đăng ký vào lớp 10 Trường THPT Chuyên do vướng lỗi kỹ thuật nộp lệ phí dự thi

Hội đồng tuyển sinh vào lớp 10 Trường THPT Chuyên, Trường Đại học Vinh thông báo thí sinh hoàn thiện hồ sơ đăng ký do vướng lỗi kỹ thuật nộp lệ phí dự thi.

THPT Chuyên04/06/2024