1
Bạn cần hỗ trợ?
Thứ tư, ngày 28 tháng 10 năm 2020

Tài liệu tham khảo

"Tập trung sức thực hiện cách mạng kỹ thuật là then chốt"
15:55 25/05/2020
Nghị quyết số 157 của Ban Bí thư khóa III chỉ rõ: tiếp tục cách mạng về quan hệ sản xuất, cách mạng văn hóa tư tưởng và đẩy mạnh cách mạng kỹ thuật. Ba cuộc cách mạng ấy quan hệ...
Đợt sinh hoạt chính trị “Học tập và làm theo Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh''
15:13 25/05/2020
Cuối năm 1969 và đầu năm 1970, toàn Đảng, toàn dân, toàn quân tiến hành đợt sinh hoạt chính trị “Học tập và làm theo Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh'' gắn với tích cực triển khai...
Nâng cao chất lượng đảng viên và kết nạp đảng viên lớp Hồ Chí Minh năm 1970
15:11 25/05/2020
Nghị quyết số 195-NQ/TW ngày 6/3/1970 của Bộ Chính trị đã nêu lên một số biện pháp nâng cao chất lượng đảng viên và kết nạp đảng viên lớp Hồ Chí Minh. Xin trân trọng giới thiệu với...
Nghị quyết số 210-NQ/TW về công tác giáo dục lý luận, chính trị và tư tưởng đối với cán bộ, đảng viên
15:10 25/05/2020
Nghị quyết số 210-NQ/TW ngày 29/12/1970 của Ban Bí thư về công tác giáo dục lý luận, chính trị và tư tưởng đối với cán bộ, đảng viên nhấn mạnh: “Nâng cao một bước quan trọng phẩm...
Nghị quyết Hội nghị Trung ương Đảng lần thứ 21 ngày 13/10/1973
15:00 25/05/2020
Nghị quyết Hội nghị lần thứ 21 ngày 13/10/1973 giao nhiệm vụ trước mắt cho cách mạng miền Nam là đấu tranh trên ba mặt trận chính trị, quân sự, ngoại giao một cách hết sức chủ...
Về việc phân công trong công tác vận động, quản lý đội ngũ trí thức
14:09 25/05/2020
Chỉ thị số 190-CT/TW của Ban Bí thư ngày 7/7/1971 giao trách nhiệm cho Ban Khoa học giáo dục Trung ương phối hợp cùng Ban Tổ chức Trung ương và Ban Tuyên huấn Trung ương để giúp...
Chủ trương của Ban Bí thư về công tác xuất bản và phát hành báo chí năm 1971
14:03 25/05/2020
Thông báo số 04-TB/TW ngày 22/12/1970 chủ trương của Ban Bí thư về công tác xuất bản và phát hành báo chí năm 1971 nêu rõ những nhược điểm của báo chí: Chất lượng chưa cao, chưa...
5 đợt tuyên truyền lớn của Đảng năm 1973 và đầu năm 1974
14:02 25/05/2020
Năm 1973 và đầu năm 1974, công tác tư tưởng đã tiến hành 5 đợt tuyên truyền lớn, trong đó tập trung nâng cao niềm tự hào về truyền thống anh hùng của dân tộc, vạch trần những hành...
Hội đồng Giáo sư cơ sở
Bộ phận một cửa
Tuyển sinh
Chuẩn đầu ra
Chương trình ETEP
Xây dựng và phát triển chương trình đào tạo tiếp cận CDIO
Đề án Ngoại ngữ Quốc gia
Tạp chí khoa học
Đánh giá năng lực ngoại ngữ
Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ Quốc gia
© 2015 Bản quyền của Trường Đại học Vinh
Địa chỉ: 182 Lê Duẩn - Thành Phố Vinh - tỉnh Nghệ An
Điện thoại: (0238)3855.452 - Fax: (0238)3855.269 - Email: vinhuni@vinhuni.edu.vn
Chịu trách nhiệm nội dung: GS.TS. Nguyễn Huy Bằng - Hiệu trưởng
Ghi rõ nguồn "Cổng TT Đại học Vinh" khi sử dụng lại nội dung trên cổng thông tin.