Thứ ba, ngày 28 tháng 12 năm 2021 [14:30:03 (GMT+7)]
 
Hội nghị khoa học toàn quốc về Ngư học lần thứ hai.

Hội nghị khoa học toàn quốc về Ngư học lần thứ hai.

Sáng ngày 25/12/2021, Hội Ngư học Việt Nam thuộc Hội các ngành Sinh học Việt Nam phối hợp với Trường Đại học Vinh tổ chức Hội nghị khoa học toàn quốc về Ngư học lần thứ hai.