Trong buổi sáng Nhà trường tổ chức đón tiếp học sinh trúng tuyển các môn chuyên: Toán, Tin học, Hóa học, Vật lý, Sinh học và Ngữ văn; trong buổi chiều, Nhà trường tiếp tục tổ chức nhập học cho các em học sinh trúng tuyển môn chuyên: Tiếng Anh và hệ Chất lượng cao. Đã có 90% học sinh hệ chuyên nhập học.

Đặc biệt, Nhà trường đã bố trí xe đưa đón các em học sinh đạt điểm cao của các môn chuyên đến Trường nhập học. Đó là em Lê Thảo My - Thủ khoa chuyên Tiếng Anh với số điểm 34,25; em Hoàng Thanh Tâm - Á khoa chuyên Sinh học với số điểm 33,475; em Lê Thị Thảo Phương - đạt 32,35 điểm chuyên Ngữ Văn; em Trần Xuân Bách - đạt 30,62 điểm chuyên Vật lý; em Tô Huy Thế Anh - đạt 30,32 điểm chuyên Tin học; em Trần Minh Hằng - đạt 30,32 điểm chuyên Hóa học.

Từ ngày 18/7/2019 đến 28/7/2019, Nhà trường giao cho phòng CTCT-HSSV và các đơn vị liên quan vẫn tiếp tục nhập học bổ sung cho một số học sinh đến muộn.

Trong không khí phấn khởi của đầu năm học mới, Trường Đại học Vinh tin tưởng các em học sinh trường THPT Chuyên và học sinh THPT Chất lượng cao sẽ đạt được nhiều thành tích cao trong học tập và phát huy truyền thống 53 năm xây dựng và phát triển của Trường THPT Chuyên - Đại học Vinh.

Một số hình ảnh buổi nhập học:

TS. Đặng Thị Thu - Trưởng phòng CTCT-HSSV hướng dẫn thủ tục nhâp học

Các bàn đón tiếp nhập học

TS. Nguyễn Mạnh Hùng - Phó Hiệu trưởng Trường THPT Chuyên đón các em đến Trường nhập học

PGS.TS. Nguyễn Hoa Du - Chủ tịch Hội đồng trường và PGS.TS. Nguyễn Huy Bằng - Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Vinh đón tiếp các em tại nơi nhập học

Các em học sinh làm thủ tục nhập học

Không khí buổi đầu nhập học

Bài: Phòng CTCT-HSSV

Ảnh: Phòng CTCT-HSSC và Đội truyền thông CCV