Tham dự buổi lễ có Đảng uỷ, Ban Giám hiệu; Chủ tịch Hội đồng trường; Chủ tịch Công đoàn, Bí thư Đoàn Thanh niên, Chủ tịch Hội Sinh viên, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh; Trưởng, Phó các đơn vị trong trường; Bí thư các Đảng bộ bộ phận, các chi bộ; Trưởng ban Thanh tra nhân dân; Thư ký Hội đồng trường, Trưởng Bộ phận một cửa, Trưởng ban nghiên cứu Chương trình đào tạo tiếp cận CDIO.

Trước đó, từ ngày 21 đến 25/12/2019, Trường Đại học Vinh và Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục - Đại học Quốc gia Hà Nội đã tổ chức Khảo sát chính thức Đánh giá chất lượng chương trình đào tạo các ngành Quản trị kinh doanh, Ngôn ngữ Anh và Kỹ thuật xây dựng của Trường Đại học Vinh.

Bế mạc khảo sát chính thức đánh giá chất lượng chương trình đào tạo 3 ngành

Căn cứ các Nghị quyết số 04/NQ-HĐKĐCL, 05/NQ-HĐKĐCL và 06/NQ-HĐKĐCL ngày 26/02/2019 của Hội đồng Kiểm định chất lượng, Giám đốc Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục - Đại học Quốc gia Hà Nội đã ban hành các Quyết định số 126/QĐ-KĐCL, 127/QĐ-KĐCL và 128/QĐ-KĐCL ngày 4/4/2019 công nhận đạt tiêu chuẩn chất lượng giáo dục do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành với tỷ lệ các tiêu chí đạt yêu cầu:

Chương trình đào tạo ngành Quản trị kinh doanh: 92%

Chương trình đào tạo ngành Ngôn ngữ Anh: 90%

Chương trình đào tạo ngành Kỹ thuật xây dựng: 92%

GS.TS.NGƯT. Đinh Xuân Khoa - Hiệu trưởng và TS. Nguyễn Ngọc Hiền - Phó Hiệu trưởng trao Chứng nhận cho khoa Kinh tế, khoa SP Ngoại ngữ và khoa Xây dựng

Các ngành Quản trị kinh doanh, Ngôn ngữ Anh và Kỹ thuật xây dựng là các ngành mới của Nhà trường nhưng từ lâu đã có rất nhiều uy tín. Đây là 3 chương trình đào tạo đầu tiên của Trường Đại học Vinh đạt chuẩn kiểm định chất lượng. Hiện nay, cả nước mới chỉ có hơn 100 chương trình đào tạo được kiểm định chất lượng. Việc đánh giá chất lượng 3 chương trình đào tạo nhằm nâng cao vị thế của các khoa, viện, Nhà trường, giúp quảng bá và thu hút tuyển sinh trong môi trường canh tranh về giáo dục đại học hiện nay và thực hiện kế hoạch đưa Trường Đại học Vinh trở thành thành viên của Mạng lưới các trường đại học ASEAN.

Ngày hôm nay, 3 ngành đào tạo Quản trị kinh doanh, Ngôn ngữ Anh và Kỹ thuật xây dựng được công nhận đạt tiêu chuẩn chất lượng giáo dục đã một lần nữa khẳng định thương hiệu, uy tín, chất lượng đào tạo của Nhà trường đáp ứng kỳ vọng của xã hội và các chuẩn mực quốc gia, khẳng định mục tiêu "Trường Đại học Vinh - nơi tạo dựng tương lai cho tuổi trẻ".

Bài: HN; Ảnh: HN, Minh Giang