Tham dự Hội nghị tại điểm cầu chính của Tỉnh ủy có các đồng chí: Nguyễn Văn Thông - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Nguyễn Đức Trung - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Xuân Sơn - Chủ tịch HĐND tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh; các đồng chí Phó Chủ tịch HĐND, UBND tỉnh, Phó Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; trưởng, phó các sở, ban, ngành, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể cấp tỉnh; ban thường vụ các đoàn thể cấp tỉnh; Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy; báo cáo viên Tỉnh ủy; ban thường vụ các đoàn thể cấp tỉnh; ủy viên ban cán sự đảng, đảng đoàn, trưởng, phó các cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn; trưởng, phó các phòng của các ban xây dựng Đảng Tỉnh ủy, Văn phòng Tỉnh ủy, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy; hiệu trưởng, phó hiệu trưởng, trưởng khoa, phó trưởng khoa Trường Chính trị tỉnh và các trường đại học, cao đẳng trên địa bàn tỉnh; lãnh đạo Hội Liên hiệp Văn học Nghệ thuật tỉnh, Liên hiệp Các hội khoa học kỹ thuật tỉnh, Liên hiệp Các tổ chức hữu nghị tỉnh; tổng biên tập, phó tổng biên tập các cơ quan báo, đài của tỉnh, các cơ quan báo chí thường trú.

Đại biểu tham dự Hội nghị tại điểm cầu chính

Tham dự Hội nghị tại điểm cầu Trường Đại học Vinh có các đồng chí: Nguyễn Ngọc Hiền - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng trường; Nguyễn Huy Bằng - Phó Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng; các đồng chí trong Ban Chấp hành Đảng bộ Trường, Hội đồng trường, Ban Giám hiệu, các Ban của Đảng ủy, Ban Chấp hành Công đoàn Trường, Ban Chấp hành Đoàn Thanh niên, Ban Thư ký Hội Sinh viên, Ban Chấp hành Hội Cựu chiến binh; các đồng chí trong Ban Chấp hành các đảng bộ bộ phận, chi bộ; Trưởng, phó đơn vị; Trưởng, phó bộ môn, tổ chuyên môn và tương đương của các đơn vị thuộc và trực thuộc Trường; Ban Chấp hành các công đoàn bộ phận.

Từ ngày 16/10 đến ngày 18/10/2020 tại TP. Vinh, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã diễn ra với sự tham dự của 448 đại biểu ưu tú, đại diện cho trên 19 vạn đảng viên, tiêu biểu cho trí tuệ, tinh thần đoàn kết, sức chiến đấu của toàn Đảng bộ, quân và dân trong tỉnh. Qua 3 ngày làm việc nghiêm túc, dân chủ với tinh thần trách nhiệm cao, Đại hội đã thành công tốt đẹp.

Với chủ đề: "Xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, phát huy ý chí, khát vọng vươn lên, chủ động đổi mới sáng tạo, đưa Nghệ An phát triển nhanh và bền vững", Đại hội đã dành nhiều thời gian thảo luận các văn kiện trình đại hội; thảo luận, đóng góp ý kiến và dự thảo các văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; bầu Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIX và bầu đoàn đại biểu của Đảng bộ tỉnh dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Đồng chí Nguyễn Văn Thông - Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy khai mạc Hội nghị

Trên tinh thần thẳng thắn, Đại hội đã đánh giá tình hình thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2015 - 2020, từ đó xác định rõ mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ của Đảng bộ tỉnh trong nhiệm kỳ 2020 - 2025.

"Đây là những vấn đề quyết định rất lớn đến sự ổn định và phát triển của tỉnh trong giai đoạn trước mắt cũng như chiến lược lâu dài. Do đó, việc nghiên cứu, quán triệt và tổ chức thực hiện Nghị quyết và Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX có ý nghĩa to lớn và sâu sắc", Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Văn Thông nhấn mạnh khi phát biểu khai mạc Hội nghị và đề nghị các đại biểu tập trung trí tuệ, thời gian để lĩnh hội đầy đủ, sâu sắc các nội dung truyền đạt tại Hội nghị. 

Hội nghị đã được nghe đồng chí Nguyễn Đức Trung - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh quán triệt chuyên đề: Phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh và hoạt động đối ngoại của tỉnh giai đoạn 2020 - 2025. Trong đó, đánh giá về tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, đối ngoại của nhiệm kỳ 2015 - 2020 gắn với kết quả đạt được; khuyết điểm, hạn chế.

Về phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp của nhiệm kỳ 2020 - 2025, Chủ tịch UBND tỉnh đã truyền đạt các nội dung liên quan đến căn cứ xác định, dự báo bối cảnh tình hình gắn với những khó khăn, thách thức; phương hướng, quan điểm phát triển, mục tiêu tổng quát; các chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu; các đột phá phát triển.

Đặc biệt, Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh: Quan điểm phát triển của tỉnh là kiên trì thực hiện định hướng phát triển bền vững, đồng thời quyết tâm tạo đột phá ở một số lĩnh vực, khu vực trọng điểm. Do đó, giai đoạn tới căn cứ vào điều kiện nguồn lực của tỉnh thì tập trung đầu tư có trọng tâm trọng điểm kể cả nguồn vốn đầu tư công, cả phần thu hút đầu tư ngoài ngân sách.

Đồng chí Nguyễn Đức Trung - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND Tỉnh quán triệt chuyên đề

Mặt khác, tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Đức Trung đặt câu hỏi cũng là vấn đề mà cán bộ, đảng viên, người dân hết sức quan tâm: Nghệ An là địa phương có tinh thần, ý chí, truyền thống cách mạng; con người trí tuệ, cần cù, chịu khó thế nhưng vẫn chưa khá, chưa giàu? 

Do đó, một quan điểm hết sức quan trọng của tỉnh trong nhiệm kỳ mới chính là phải khơi dậy mạnh mẽ ý chí, bản lĩnh kiên cường, tinh thần cách mạng, khát vọng vươn lên của Nhân dân trong tỉnh đẩy mạnh tinh thần khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo.

Với quyết tâm thực hiện ngay từ những ngày đầu của nhiệm kỳ Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết, Chủ tịch UBND tỉnh tin tưởng với quyết tâm chính trị cao, nỗ lực lớn, sự phối hợp chặt chẽ trong cấp ủy, chính quyền; sự đồng thuận của người dân và doanh nghiệp, tỉnh sẽ đạt được mục tiêu, nhiệm vụ đặt ra.

Toàn cảnh Hội nghị tại điểm cầu chính

Tiếp đó, đồng chí Nguyễn Văn Thông - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy quán triệt chuyên đề: Xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh ở tỉnh Nghệ An giai đoạn 2020 - 2025 với nội dung đánh giá kết quả 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh khóa XVIII (2015 - 2020) về xây dựng Đảng và hệ thống chính trị của Đảng bộ tỉnh Nghệ An; phương hướng, quan điểm, mục tiêu và nhiệm vụ giải pháp về xây dựng Đảng và hệ thống chính trị của Đảng bộ tỉnh Nghệ An giai đoạn 2020 - 2025.

Đặc biệt, trong nhiệm kỳ mới, liên quan đến nhóm nhiệm vụ về công tác cán bộ, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy nhấn mạnh cần tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng công tác cán bộ và đội ngũ cán bộ; xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo chủ chốt có tư duy đổi mới, khát vọng phát triển, dám nghĩ, dám làm và dám đương đầu với khó khăn, thách thức.

Bố trí cán bộ ở các mảng, lĩnh vực, địa bàn là phương thức lãnh đạo rất quan trọng; do đó theo đồng chí Nguyễn Văn Thông, người cán bộ cần có 3 yêu cầu cơ bản nhất là: năng lực thực hiện nhiệm vụ, tinh thần trách nhiệm, đạo đức. Và để những phẩm chất này thể hiện ra bên ngoài, trở thành ngọn cờ cho Nhân dân thì tựu trung lại, đội ngũ cán bộ phải thể hiện được tính gương mẫu.

Tại Hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy cũng đã triển khai Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX. 

Kết luận Hội nghị, thay mặt Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy ghi nhận, đánh giá cao và nhiệt liệt biểu dương tinh thần trách nhiệm cao, thái độ nghiêm túc trong việc tiếp thu các nội dung Nghị quyết của các đại biểu.

Những nội dung được truyền đạt tại Hội nghị là những vấn đề trọng tâm, cơ bản của Nghị quyết Đại hội, đồng chí Nguyễn Văn Thông đề nghị các cấp ủy Đảng, chính quyền tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tốt việc học tập, quán triệt, triển khai Nghị quyết Đại hội ở địa phương, cơ quan, đơn vị mình một cách thiết thực, hiệu quả.

Sau Hội nghị, ban cán sự đảng, đảng đoàn, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy; Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội; các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh... cần đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương pháp học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội phù hợp với từng lĩnh vực, từng đối tượng. 

Các cấp ủy đảng cũng cần có kế hoạch triển khai Nghị quyết đến cán bộ, đảng viên và Nhân dân. Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội và các cơ quan báo chí trong tỉnh triển khai Nghị quyết, chương trình hành động của Tỉnh ủy đến đông đảo các tầng lớp Nhân dân để mọi người hiểu, hưởng ứng và ủng hộ, góp phần tổ chức thắng lợi thực hiện Nghị quyết; đồng thời phát động nhiều phong trào thi đua yêu nước sôi nổi.

Toàn cảnh Hội nghị tại điểm cầu Trường Đại học Vinh

Tại điểm cầu Trường Đại học Vinh, sau khi nghe các báo cáo viên của Tỉnh ủy quán triệt Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Nghệ An lần thứ XIX, đồng chí Nguyễn Ngọc Hiền - Bí thư Đảng ủy yêu cầu các đảng bộ bộ phận, chi bộ, các đơn vị, đoàn thể tiếp tục quán triệt nội dung và tinh thần của Nghị quyết đến cán bộ, đảng viên trong đơn vị; tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc Kế hoạch của Ban Thường vụ Đảng ủy Trường; chỉ đạo xây dựng kế hoạch kiểm tra, giám sát việc tổ chức học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết, Chương trình hành động của tỉnh, Kế hoạch thực hiện của Đảng ủy Trường và Kế hoạch của cấp mình.

Đồng chí Nguyễn Ngọc Hiền - Bí thư Đảng ủy Trường Đại học Vinh phát biểu

TT. ĐHV