Tham dự Hội nghị có GS.TS. Đinh Xuân Khoa - Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Nhà trường; PGS.TS. Trần Quang Quý - Nguyên Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, thành viên Hội đồng trường cùng các thành viên Hội đồng Trường trong Trường; Đại diện lãnh đạo một số đơn vị trong Trường cùng tham dự Hội nghị. PGS.TS. Nguyễn Hoa Du - Chủ tịch Hội đồng trường chủ trì Hội nghị.

PGS.TS. Nguyễn Hoa Du chủ trì Hội nghị

Tại Hội nghị, PGS.TS. Nguyễn Hoa Du - Chủ tịch Hội đồng trường đã báo cáo hoạt động của Hội đồng trường trong thời gian qua. Các thành viên cũng đã nghe báo cáo về tình hình hoạt động của Nhà trường trong năm học 2018 - 2019 và báo cáo kết quả thực hiện các Nghị quyết số 03/QN-HĐT và Nghị quyết số 11/QN-HĐT của Hội đồng Trường do GS.TS. Đinh Xuân Khoa - Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Nhà trường trình bày; nghe và cho ý kiến, thông qua các chỉ tiêu chính của Kế hoạch năm học 2019 - 2020 của Nhà trường cũng như bàn các chủ trương, định hướng và quyết nghị một số nội dung quan trọng cho sự phát triển của Nhà trường trong giai đoạn hiện nay.

GS.TS. Đinh Xuân Khoa báo cáo tại Hội nghị

Hội nghị đã Thảo luận và thống nhất xin ý kiến biểu quyết (bằng phiếu) của các thành viên Hội đồng trường một số nhiệm vụ sau đây:

1. Cập nhật, cải tiến một số chương trình đào tạo thạc sĩ hiện hành theo định hướng ứng dụng, phù hợp yêu cầu thực tiễn; Xây dựng đề án mở 4 ngành đào tạo trình độ đại học (Du lịch, Khoa học dữ liệu và thống kê, Kỹ thuật phần mềm, Thương mại điện tử); Xây dựng Đề án Giáo dục STEM trong đào tạo sư phạm và triển khai giáo dục STEM ở Trường THPT Chuyên và Trường THSP.

2. Xây dựng kế hoạch đảm bảo chất lượng, trong đó năm 2020 tự đánh giá 8 - 10 chương trình đào tạo và kiểm định chất lượng các chương trình đào tạo (ưu tiên các ngành có thể đào tạo sau đại học).

3. Đánh giá, tổng kết và đề xuất giải pháp tăng cường hiệu quả công tác tuyển sinh trình Hội đồng trường trong phiên họp tháng 12/2019; Xây dựng chính sách hỗ trợ kinh phí, thu hút học viên sau đại học khối khoa học cơ bản.

4. Xây dựng Đề án thành lập Trường Sư phạm thuộc Trường Đại học Vinh; Tiếp tục triển khai xây dựng Đề án thành lập phân hiệu Trường Đại học Vinh tại Thành phố Hồ Chí Minh; Phê duyệt tổng số người làm việc năm 2020 và giao Hiệu trưởng rà soát đề án vị trí việc làm, xây dựng kế hoạch tuyển dụng trình Hội đồng trường phê duyệt tại kỳ họp tháng 12/2019, trong đó ưu tiên tuyển mới giảng viên các ngành mới mở.

5. Xây dựng quy định chuyển đổi giờ nghiên cứu khoa học sang giờ chuẩn giảng dạy đối với các giảng viên có công bố khoa học trên các tạp chí ISI-Scopus.

6. Giảm tối đa 50% định mức giờ chuẩn giảng dạy cho các giảng viên sư phạm cốt cán (danh sách được Bộ GD&ĐT phê duyệt) tham gia bồi dưỡng giáo viên và CBQLGD.

7. Hỗ trợ học phí cho giảng viên cơ hữu của Trường đi học thạc sĩ bằng 2 về Tâm lí học và Giáo dục học.

8. Xây dựng cơ chế thu hút để tuyển dụng giảng viên một số ngành đặc thù.

9. Thông qua chỉ tiêu về thu - chi tài chính năm học 2019 - 2020; Đầu tư 3 - 5 phòng học STEM (2 phòng cho 2 trường trực thuộc, 3 phòng cho đào tạo giáo viên) và 1 bể bơi cho Trường THSP đảm bảo tính hiệu quả.

10. Xây dựng đề án quản lý sử dụng tài sản công vào mục đích liên doanh, liên kết trình cấp có thẩm quyền phê duyệt.

11. Xây dựng triết lý giáo dục của Trường Đại học Vinh.

12. Xây dựng quy định chia sẻ thông tin quản trị Nhà trường và cập nhật chức năng thực hiện trên phần mềm Hệ thống thông tin của Trường.

HN