Tham dự và chủ trì Hội nghị có PGS.TS. Nguyễn Huy Bằng, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng Nhà trường; đại diện lãnh đạo các đơn vị: Phòng Công tác chính trị - Học sinh, sinh viên, Hành chính Tổng hợp, Khoa học và Hợp tác Quốc tế, Đào tạo, Kế hoạch tài chính, Quản trị và đầu tư, Y tế, Nội trú, Ban quản lý Cơ sở 2, BTV Đoàn Thanh niên; Khoa, viện có lưu học sinh học tập, Cán bộ phòng CTCT-HSSV;  Các Thầy giáo, cô giáo là giáo viên chủ nhiệm các lớp Tiếng Việt, trợ lý QLSV các Khoa, viện có lưu học sinh học tập và đặc biệt là các bạn lưu học sinh nước ngoài đang học tập tại Trường Đại học Vinh.

Hội nghị được tổ chức nhằm mục đích Báo cáo tình hình học tập, rèn luyện, sinh hoạt của lưu học sinh trong năm học 2018 - 2019 và tình hình tuyển sinh, nhập học của lưu học sinh nước ngoài tại Trường Đại học Vinh năm học 2019 - 2020; Triển khai các nội dung liên quan đến công tác quản lý lưu học sinh trong quá trình học tập, rèn luyện, sinh hoạt tại Trường Đại học Vinh. Hội nghị đã được nghe Báo cáo tình hình học tập, rèn luyện, sinh hoạt của lưu học sinh trong năm học 2018 - 2019, quán triệt một số nội quy, quy chế đối với lưu học sinh và tình hình tuyển sinh, nhập học của lưu học sinh nước ngoài tại Trường Đại học Vinh năm học 2019 - 2020.

Cũng tại Hội nghị, đại biểu đã được nghe đại diện các Phòng ban chức năng liên quan giải đáp 15 ý kiến, kiến nghị của Đoàn lưu học sinh và các em lưu học sinh gửi đến Nhà trường, các ý kiến tham luận, trao đổi đã thẳng thắn đánh giá, nêu rõ thực trạng, tình hình học tập, rèn luyện, sinh hoạt, ưu điểm, khuyết điểm của lưu học sinh. Đồng thời, kiến nghị, đề xuất các giải pháp để nâng cao chất lượng học tập và công tác quản lý lưu học sinh tại Trường Đại học Vinh.

Hội nghị cũng được nghe công bố Quyết định kiện toàn và ra mắt Ban cán sự đoàn lưu học sinh năm học 2019 - 2020; Quyết định thành lập và ra mắt Ban chủ nhiệm câu lạc bộ tiếng Việt dành cho người nước ngoài (bao gồm quyết định, quy chế, điều lệ và chương trình hoạt động tổng thể); Quyết định khen thưởng cho 10 lưu học sinh có thành tích cao trong học tập, rèn luyện và có nhiều đóng góp cho công tác quản lý lưu học sinh.

Tổng kết Hội nghị, PGS.TS. Nguyễn Huy Bằng, Phó Hiệu trưởng Nhà trường, Chủ trì hội nghị đã có những phát biểu kết luận và giao trách nhiệm cho các phòng ban chức năng, trung tâm, Đoàn Thanh niên, Hội sinh viên và các khoa, viện đào tạo cần quan tâm, tạo điều kiện, giúp đỡ lưu học sinh nhiều hơn nữa trong quá trình học tập, rèn luyện tại Trường và yêu cầu toàn thể lưu học sinh nâng cao ý thức, trách nhiệm của bản thân để hoàn thành chương trình học tập theo đúng kế hoạch, theo đó, PGS.TS Nguyễn Huy Bằng đã nhấn mạnh: “Trong các đối tượng đào tạo của Nhà trường thì lưu học sinh nước ngoài là một trong những đối tượng đào tạo quan trọng được Nhà trường hết sức quan tâm, tạo điều kiện hết cỡ để các em có môi trường học tập, sinh hoạt tốt nhất, đảm bảo có trình độ chuyên môn vững vàng về công tác, phục vụ trong các cơ quan của nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào và mong muốn các em sẽ tiếp tục học tập lên trình độ cao hơn nữa, đồng thời mong muốn Ban chủ nhiệm câu lạc bộ tiếng Việt sẽ phát huy tối đa hiệu quả hỗ trợ các bạn lưu học sinh nước ngoài học tốt tiếng Việt cũng như tìm hiểu văn hóa, con người Việt Nam...”.

Kết thúc Hội nghị, Nhà trường tin tưởng các bạn lưu học sinh hiểu rõ hơn về chương trình đào tạo, nắm vững các quy chế quản lý người nước ngoài học tập tại Việt Nam của Bộ Giáo dục và Đào tạo và Nhà trường. Nhà trường mong muốn tiếp tục nhận được nhiều ý kiến góp ý hơn nữa của các bạn lưu học sinh và Đoàn lưu học sinh để làm tốt công tác quản lý lưu học sinh và nâng cao chất lượng đào tạo lưu học sinh trong thời gian tới.

Một số hình ảnh tại buổi Hội nghị:

PGS.TS Nguyễn Huy Bằng - Phó Bí thư Đảng ủy,  Phó Hiệu trưởng Nhà trường phát biểu chỉ đạo Hội nghị

ThS. Hoàng Ngọc Diệp - Phó Trưởng phòng CTCT-HSSV báo cáo tình hình học tập, rèn luyện, sinh hoạt của lưu học sinh trong năm học 2018 - 2019; công bố Quyết định kiện toàn và ra mắt Ban cán sự đoàn lưu học sinh năm học 2019 - 2020; Quyết định khen thưởng cho lưu học sinh có thành tích cao trong học tập, rèn luyện và có nhiều đóng góp cho công tác quản lý lưu học sinh.

TS. Thiều Đình Phong - Bí thư Đoàn Thanh niên công bố Quyết định thành lập và ra mắt Ban chủ nhiệm câu lạc bộ tiếng Việt dành cho người nước ngoài

TS. Nguyễn Thành Vinh - Phó Trưởng phòng Đào tạo trả lời các ý kiến góp ý, kiến nghị của Đoàn lưu học sinh liên quan đến công tác đào tạo

Ông Đặng Ngọc Dũng - Phó Giám đốc Trung tâm Nội trú giải đáp các ý các ý kiến góp ý, kiến nghị của Đoàn lưu học sinh liên quan đến vấn đề chỗ ở Kí túc xá

ThS. Trần Thị Lương - Chuyên viên phòng Kế hoạch - Tài chính giải đáp các ý các ý kiến góp ý, kiến nghị của Đoàn lưu học sinh liên quan đến chế độ cho lưu học sinh

Ban chủ nhiệm câu lạc bộ tiếng Việt ra mắt và chụp ảnh lưu niệm cùng đại biểu tham dự

Sinh vên Võ Thị Nhung - Lớp 58A Sư phạm Ngữ văn, chủ nhiệm Câu lạc bộ tiếng Việt, trực thuộc Đoàn trường phát biểu nhận nhiệm vụ

Ban cán sự Đoàn lưu học sinh ra mắt và chụp ảnh lưu niệm cùng đại biểu tham dự

Khen thưởng cho lưu học sinh có thành tích cao trong học tập, rèn luyện và có nhiều đóng góp cho công tác quản lý lưu học sinh

Các tiết mục văn nghệ của Đoàn lưu học sinh Lào

Bài, ảnh: Phòng CTCT-HSSV