Tham dự Hội nghị có GS.TS. Đinh Xuân Khoa - Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Nhà trường; PGS.TS. Trần Quang Quý - Nguyên Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, thành viên Hội đồng trường; TS. Trần Tú Khánh - Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính, Bộ Giáo dục và Đào tạo, thành viên Hội đồng trường cùng các thành viên Hội đồng Trường trong Trường; Đại diện lãnh đạo một số đơn vị trong Trường cùng tham dự Hội nghị. PGS.TS. Nguyễn Hoa Du - Chủ tịch Hội đồng trường chủ trì Hội nghị.

PGS.TS. Nguyễn Hoa Du - Chủ tịch Hội đồng trường khai mạc Hội nghị

Tại Hội nghị, PGS.TS. Nguyễn Hoa Du - Chủ tịch Hội đồng trường đã báo cáo hoạt động của Hội đồng trường trong năm học 2017 - 2018 và phương hướng hoạt động năm học 2018 - 2019. Các thành viên cũng đã nghe báo cáo của Hiệu trưởng về kết quả thực hiện kế hoạch năm học 2017 - 2018 và tình hình thực hiện các Quyết nghị của Hội đồng trường tại phiên họp lần thứ III do GS.TS. Đinh Xuân Khoa - Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Nhà trường trình bày; nghe Báo cáo tình hình thực hiện quy chế dân chủ cơ sở năm học 2017 - 2018; nghe và cho ý kiến, thông qua các chỉ tiêu chính của Kế hoạch năm học 2018 - 2019 của Nhà trường cũng như bàn các chủ trương, định hướng và quyết nghị một số nội dung quan trọng cho sự phát triển của Nhà trường trong giai đoạn hiện nay.                                 

Hội nghị đã Thảo luận và thống nhất xin ý kiến biểu quyết (bằng phiếu) của các thành viên Hội đồng trường một số nhiệm vụ sau đây:

- Phê duyệt phân định chức năng, nhiệm vụ của thành viên Hội đồng trường và phân công các tiểu ban của Hội đồng trường;

- Xây dựng Quy chế phối hợp giữa Đảng ủy - Ban giám hiệu - Hội đồng trường;

- Chỉ tiêu tuyển sinh năm 2019;

- Xây dựng Đề án mở các mã ngành mới: Thương mại điện tử, Kỹ thuật phần mềm, Công nghệ Sau thu hoạch;

- Mở các mã ngành văn bằng 2: Sư phạm Toán học, Sư phạm Tin học, Sư phạm Vật lý, Sư phạm Hóa học, Sư phạm Sinh học, Sư phạm Ngữ văn, Sư phạm Lịch sử, Sư phạm Địa lý, Giáo dục Chính trị, Giáo dục Thể chất, Giáo dục Tiểu học, Sư phạm Ngoại ngữ;

- Mở chương trình THPT chất lượng cao song ngữ tiếng Anh và tiếng Việt với Trường Quốc tế Cambridge;

- Sửa đổi, bổ sung các Quy chế, quy định trong công tác tổ chức điều hành và hoạt động của Trường Đại học Vinh phù hợp với Đề án tái cấu trúc, chuẩn bị cho tự chủ và phù hợp với Luật Giáo dục đại học sửa đổi;

- Xin chủ trương thành lập Trung tâm Bồi dưỡng Nghiệp vụ sư phạm Trường Đại học Vinh;

- Xin ý kiến của Hội đồng trường về tiêu chuẩn, điều kiện bổ nhiệm giảng viên chính, giáo sư, phó giáo sư;

- Thông qua Hội đồng trường về cơ cấu tổ chức của Trường sau tái cấu trúc;

- Thông qua chiến lược Xây dựng và phát triển Trường Đại học Vinh giai đoạn 2018 - 2025, tầm nhìn đến 2035;

- Một số vấn đề liên quan đến việc bố trí giờ dạy cho giảng viên kiêm nhiệm công tác lãnh đạo, quản lý;

- Thông qua Kế hoạch chiến lược phát triển Khoa học, công nghệ Trường Đại học Vinh giai đoạn 2018 - 2025;

- Thông qua kế hoạch ngân sách năm học 2018 - 2019.

Hội nghị giao cho Thư ký Hội đồng trường phối hợp với phòng Hành chính Tổng hợp tiếp tục tiến hành lấy ý kiến các đơn vị liên quan theo quy trình, thống nhất biểu mẫu xin ý kiến các thành viên Hội đồng trường, trình Ban Giám hiệu, Chủ tịch và Thư ký Hội đồng trường xem xét trước khi quyết định ban hành Quyết nghị.

GS.TS. Đinh Xuân Khoa - Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Nhà trường trình bày tình hình việc thực hiện các Quyết nghị của Hội đồng trường tại phiên họp lần thứ III


PGS.TS. Trần Quang Quý - Nguyên Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, thành viên Hội đồng trường phát biểu ý kiến


TS. Trần Tú Khánh - Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính, Bộ Giáo dục và Đào tạo, thành viên Hội đồng trường phát biểu thảo luận các nhiệm vụ của năm học

Hội nghị một lần nữa khẳng định vai trò của Hội đồng Trường trong quản trị trường đại học, đồng thời khẳng định sự đoàn kết nhất trí của tập thể lãnh đạo Nhà trường cùng quyết tâm cao để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ công tác trong năm học 2018 - 2019, trước mắt là công tác tuyển sinh hệ chính quy năm 2018 và các mục tiêu chiến lược trong thời gian tới./.

Lê Minh Giang - Ban Truyền thông