Tham dự và chủ trì Hội nghị có GS.TS. Đinh Xuân Khoa - Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Nhà trường; GS.TS. Thái Văn Thành - Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng Nhà trường; TS. Trần Bá Tiến, Trưởng phòng Đào tạo. Hội nghị còn có sự tham dự của cán bộ, giảng viên là Trưởng Bộ môn, Tổ trưởng chuyên môn, nhóm chuyên gia CDIO và Trưởng các đơn vị trực thuộc trường.Phát biểu khai mạc Hội nghị, GS.TS. Đinh Xuân Khoa - Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Nhà trường nêu rõ tầm quan trọng của Hội nghị Trưởng Bộ môn trong xây dựng phát triển chương trình đào tạo tiếp cận CDIO; Hoạch định chiến lược của bộ môn; Công tác thực tập rèn nghề theo chuẩn đầu ra; Công tác tuyển sinh...

Báo cáo tổng kết, đánh giá về công tác thực hiện nhiệm vụ của Trưởng Bộ môn, Tổ trưởng chuyên môn trong năm học qua, TS. Trần Bá Tiến - Trưởng phòng Đào tạo cho biết Trường hiện có 66 Bộ môn và 11 Tổ chuyên môn với 621 cán bộ trực tiếp giảng dạy. Năm học 2017 - 2018, các bộ môn đã có nhiều nỗ lực xây dựng chương trình đào tạo tiếp cận CDIO và triển khai giảng dạy từ khóa 58, tuy nhiên bên cạnh những mặt đã làm được, hoạt động của Trưởng Bộ môn còn tồn tại một số hạn chế nhất định, Hội nghị cần phân tích làm rõ nguyên nhân, đề xuất, kiến nghị những giải pháp cho Ban Giám hiệu chỉ đạo đạt kết quả cao hơn trong năm học tới.

Tại Hội nghị, có 5 tham luận được báo cáo (Trong 9 tham luận được gửi tới Hội nghị). các tham luận đều nêu cao tình thần trách nhiệm về đổi mới chương trình đào tạo tiếp cận CDIO và đổi mới công tác quản lý chuyên môn, nghiên cứu khoa học.


TS. Trần Thị Ngọc Yến - Thành viên Ban nghiên cứu CDIO báo cáo kết quả Hội nghị CDIO quốc tế lần thứ 14 tại Nhật Bản

TS. Đinh Phan Khôi - Trưởng Phòng Khoa học và Hợp tác quốc tế trình bày tham luận về triển khai đề tài nghiên cứu khoa học CDIO

TS. Nguyễn Văn Đại - Khoa Luật trình bày tham luận về kết quả bước đầu trong công tác đào tạo tiếp cận CDIO tại Trường Đại học Vinh

Các ý kiến phát biểu tại Hội nghị

Tin, ảnh: Phòng Đào tạo