Thực hiện chương trình công tác năm học, ngày 21/11/2019, Trường Đại học Vinh tổ chức Hội nghị Trưởng bộ môn năm học 2019-2020. Tham dự Hội nghị có 150 đại biểu gồm các đồng chí Trưởng, Phó đơn vị, Trưởng bộ môn trong toàn Trường, cán bộ Phòng Đào tạo và thành viên Ban nghiên cứu, xây dựng và triển khai chương trình đào tạo tiếp cận CDIO. GS.TS. Đinh Xuân Khoa - Hiệu trưởng và TS. Trần Bá Tiến - Phó Hiệu trưởng chủ trì Hội nghị.

GS.TS. Đinh Xuân Khoa - Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Nhà trường phát biểu khai mạc Hội nghị

Phát biểu khai mạc Hội nghị, GS.TS. Đinh Xuân Khoa - Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Nhà trường nêu rõ tầm quan trọng của Hội nghị Trưởng Bộ môn trong thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Nhà trường khóa XXXI nhiệm kỳ 2015-2020, Nghị quyết 29 BCH Trung ương về đổi mới căn bản toàn diện giáo dục đào tạo; xây dựng phát triển chương trình đào tạo các ngành theo CDIO...

TS. Nguyễn Thanh Mỹ - Phó Trưởng phòng Đào tạo báo cáo tổng kết hoạt động Bộ môn năm học 2018 - 2019

Báo cáo tổng kết về hoạt động Bộ môn năm học 2018 – 2019, TS. Nguyễn Thanh Mỹ - Phó Trưởng phòng Đào tạo Trường hiện 78 bộ môn và tổ chuyên môn (gồm 64 bộ môn và 14 tổ chuyên môn), trong đó trình độ chuyên môn của Trưởng bộ môn như sau: Giáo sư: 01 (1,52%), PGS: 13 (19,7%), TS: 56 (90,9%), ThS: 5 (7,58%), ĐH: 01(1,52%) (Ngành GDQP-AN). Trình độ chuyên môn của tổ trưởng chuyên môn ở Trường THPT Chuyên và THSP như sau: Tổ trưởng chuyên môn TS: 3 người (27,27%); Tổ trưởng chuyên môn ThS: 5 người (45,45%); Tổ trưởng chuyên môn Đại học: 3 người (27,27%). Trưởng bộ môn có tuổi đời dưới 4563 người chiếm tỷ lệ 81.82%. Số lượng, cơ cấu  Bộ môn và Tổ chuyên môn được phân bố như sau:

 TT

Đơn vị

Số lượng bộ môn

Năm 2018

Năm 2019

1.

Viện Sư phạm Tự nhiên

12

12

2.

Viện Kỹ thuật và Công nghệ

5

5

3.

Viện CN Hóa sinh - Môi trường

3

3

4.

Viện Nông nghiệp và Tài nguyên

5

4

5.

Viện Sư phạm Xã hội

9

7

6.

Khoa Giáo dục Thể chất

3

3

7.

Viện Khoa học xã hội và NV

6

7

8.

Khoa Giáo dục

5

5

9.

Khoa Sư phạm Ngoại ngữ

5

5

10.

Trung tâm GDQP-AN

2

2

11.

Khoa Xây dựng

3

3

12.

Khoa Kinh tế

4

4

13.

Khoa Luật

4

4

14.

Trường Thực hành sư phạm

4

7

15.

Trường THPT Chuyên

7

7


Tại Hội nghị, có 4 tham luận được báo cáo (Trong 7 tham luận được gửi tới Hội nghị). Các tham luận đều nêu cao tình thần trách nhiệm về đổi mới chương trình đào tạo tiếp cận CDIO và đổi mới công tác quản lý chuyên môn, nghiên cứu khoa học, khởi nghiệp và kết nối doanh nghiệp.

Qua Hội nghị đã tạo động lực cho cán bộ, giảng viên bước vào năm học mới với lòng tin và tinh thần trách nhiệm cao, quyết tâm thực hiện các định hướng mà Hội nghị đã đề ra.

 Tin, ảnh: Phòng Đào tạo