Tham dự khai giảng và bế giảng các lớp bồi dưỡng kiến thức QPAN cho đối tượng 4 có GS.TS. Nguyễn Huy Bằng - Hiệu trưởng Nhà trường; ThS. Nguyễn Thị Xuân Lộc - Phó Trưởng phòng Tổ chức Cán bộ; Thượng tá, ThS. Trần Văn Thông - Phó Giám đốc Trung tâm GDQP&AN, Trưởng khoa GDQP; Thượng tá, ThS. Nguyễn Đình Lưu - Phó Trưởng khoa GDQP; 52 học viên đã tham gia Lớp bồi dưỡng kiến thức QPAN cho đối đối tượng 4 đợt 2 năm 2019 và 59 học viên Lớp bồi dưỡng kiến thức QPAN cho đối tượng 4 đợt 1 năm 2021.

Bồi dưỡng kiến thức QPAN là nội dung bồi dưỡng cán bộ, viên chức được thực hiện theo Nghị định 116/2007/NĐ-CP ngày 10/7/2007 của Chính phủ về công tác Giáo dục Quốc phòng - An ninh và kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, viên chức hàng năm của Trường Đại học Vinh.

Năm 2019, Trường Đại học Vinh mở 2 lớp bồi dưỡng kiến thức QPAN cho cán bộ, viên chức (đối tượng 4). Các học viên được cử đi học tập đã hoàn thành tốt nhiệm vụ. Kết thúc đợt 2 năm 2019, có 52 học viên được cấp chứng chỉ theo quy định. Năm 2020, do ảnh hưởng của dịch Covid-19, Nhà trường không mở lớp bồi dưỡng kiến thức QPAN.

Năm 2021, thực hiện kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, viên chức, Nhà trường tiếp tục mở lớp bồi dưỡng kiến thức QPAN đợt 1 cho 59 học viên. Chương trình bồi dưỡng được thực hiện theo Thông tư số 38/2014/TT-BQP ngày 30/5/2014 của Bộ Quốc phòng ban hành chương trình, nội dung, chương trình khung bồi dưỡng kiến thức QPAN.

Phát biểu tại buổi khai giảng và bế giảng các lớp bồi dưỡng kiến thức QPAN, GS.TS. Nguyễn Huy Bằng - Hiệu trưởng Nhà trường đã nhấn mạnh tầm quan trọng của việc bồi dưỡng kiến thức QPAN cho cán bộ, viên chức. Giáo dục, bồi dưỡng kiến thức QPAN là một nhiệm vụ quan trọng trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân, có ý nghĩa quyết định đến xây dựng lập trường, bản lĩnh, ý chí quyết tâm của toàn dân, đồng thời trang bị kiến thức quốc phòng và kỹ năng quân sự cần thiết để mỗi cán bộ, viên chức tham gia vào sự nghiệp xây dựng, củng cố nền quốc phòng toàn dân. Trong giai đoạn đất nước đang hội nhập sâu với thế giới, công tác QPAN càng đóng vai trò quan trọng. Lãnh đạo Nhà trường mong muốn cán bộ, viên chức đã và đang học tập kiến thức QPAN cần phải phát huy vai trò của mình để làm tốt việc góp phần xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Ngay sau Khai giảng và Bế giảng các Lớp bồi dưỡng kiến thức QPAN cho đối tượng 4, lãnh đạo Nhà trường và Trung tâm GDQP&AN đã trao chứng nhận cho các học viên hoàn thành chương trình đợt 2 năm 2019 và tiến hành các công tác về ổn định tổ chức và biên chế Lớp bồi dưỡng kiến thức QPAN cho đối tượng 4 đợt 1 - 2021.

Một số hình ảnh:


TT.ĐHV