Tham dự Hội nghị có 220 đại biểu là các đồng chí trong Ban Giám hiệu Nhà trường, các đồng chí: Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch Hội đồng trường, Thư ký Hội đồng trường, Chủ tịch Công đoàn trường, Trưởng ban Thanh tra nhân dân trường, Bí thư Đoàn trường, Chủ tịch Hội Sinh viên trường, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh trường, Trưởng ban nữ công trường đại biểu được bầu từ Hội nghị cán bộ, viên chức của các đơn vị. GS.TS.NGƯT. Đinh Xuân Khoa - Tỉnh uỷ viên, Bí thư Đảng uỷ, Hiệu trưởng Nhà trường; PGS.TS. Nguyễn Huy Bằng - Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng Nhà trường; PGS.TS. Nguyễn Hoa Du - Chủ tịch Hội đồng trường; TS. Phạm Thị Bình - Chủ tịch Công đoàn trường; TS. Thiều Đình Phong - Bí thư Đoàn trường chủ trì Hội nghị.

Chủ trì Hội nghị

Trong thời gian qua, với tinh thần trách nhiệm cao vì sự nghiệp xây dựng và phát triển Nhà trường, các đơn vị trong toàn trường đã tổ chức có chất lượng Hội nghị cán bộ, viên chức và duyệt kế hoạch năm học 2019 - 2020. Các hội nghị thực sự là diễn đàn dân chủ để cán bộ, viên chức toàn trường đánh giá những kết quả đã đạt được, những tồn tại hạn chế trong việc thực hiện nhiệm vụ năm học 2018 - 2019; góp ý kiến cho báo cáo của Hiệu trưởng và thảo luận các giải pháp để khắc phục khó khăn, tồn tại, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ của năm học 2019 - 2020.

PGS.TS. Nguyễn Huy Bằng - Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng trình bày báo cáo tại Hội nghị

Báo cáo về kết quả thực hiện nhiệm vụ năm học 2018 - 2019, Hội nghị khẳng định nhiều kết quả quan trọng của Nhà trường: Làm tốt công tác chính trị tư tưởng; phát động phong trào thi đua chào mừng kỷ niệm 60 năm thành lập Trường, thực hiện phong trào thi đua "Đổi mới, sáng tạo trong dạy và học", hưởng ứng và triển khai phong trào "Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở". Đánh giá công tác tái cấu trúc Trường giai đoạn 1, xây dựng Đề án tái cấu trúc Trường Đại học Vinh giai đoạn 2 theo hướng thành lập các trường trực thuộc, trước mắt là Trường Sư phạm. Tiếp tục xây dựng xây dựng chương trình đào tạo tiếp cận CDIO; triển khai xây dựng, hoàn thiện chuẩn đầu ra các chương trình đào tạo trình độ thạc sĩ. Tiến hành kiểm định và được Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục - Đại học Quốc gia Hà Nội trao Giấy chứng nhận đạt kiểm định chất lượng giáo dục cho 3 Chương trình đào tạo chính quy (Cử nhân Ngôn ngữ Anh, Cử nhân Quản trị kinh doanh, Kỹ sư Kỹ thuật xây dựng). Triển khai thực hiện Chiến lược phát triển Khoa học Công nghệ Trường Đại học Vinh giai đoạn 2018 - 2025, tầm nhìn 2030 với nhiều cải tiến, đổi mới trong hoạt động Khoa học Công nghệ. Đưa vào sử dụng nhiều cơ sở vật chất phục vụ cho học tập, sinh hoạt, rèn luyện của học sinh, sinh viên (Làng sinh viên, các không gian học tập CDIO). Tổ chức kỷ niệm 50 năm thành lập Khoa Lịch sử (1968 - 2018), 20 năm truyền thống đào tạo Công nghệ thông tin (1998 - 2018), 10 năm thành lập khoa Luật (2009 - 2019).

Hội nghị đánh giá cao sự nỗ lực của tập thể cán bộ, viên chức trong năm học qua, đồng thời chỉ ra những tồn tại, hạn chế mà tập thể cán bộ, viên chức phải vượt qua để tiếp tục xây dựng Nhà trường trong thời gian tới.

TS. Phạm Thị Bình - Chủ tịch Công đoàn trường trình bày báo cáo tổng hợp kiến nghị, đề xuất từ Hội nghị của các đơn vị

TS. Phạm Xuân Chung - Trưởng ban Thanh tra Nhân dân báo cáo hoạt động năm học 2018 - 2019

Năm học 2019 - 2020 là năm học cuối cùng thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp; triển khai thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị về Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; tiếp tục triển khai thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh; Quán triệt Chỉ thị số 2268/CT-BGDĐT ngày 8/8/2019 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về nhiệm vụ và giải pháp năm học 2019 - 2020 của ngành Giáo dục.

GS.TS. Đinh Xuân Khoa - Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng giải trình các đề xuất, kiến nghị và triển khai các phương hướng, nhiệm vụ năm học mới 2019 - 2020

Đối với Trường Đại học Vinh, đây là năm học kỷ niệm 60 năm thành lập (1959 - 2019), tổng kết nhiệm kỳ hiệu trưởng 2015 - 2020, tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ Trường lần thứ XXXII, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Toàn trường hoàn thành chỉ tiêu của các nghị quyết, kết luận của Đảng ủy, các nghị quyết của Hội đồng trường, tiếp tục phấn đấu thực hiện tầm nhìn: Trường Đại học Vinh trở thành trường đại học trọng điểm quốc gia, thành viên của Mạng lưới các trường đại học ASEAN.

Hội nghị đã thảo luận và nhất trí trình Hội đồng trường thông qua các chỉ tiêu đồng thời thống nhất thống nhất chương trình công tác năm học 2019 - 2020 với 10 nhiệm vụ trọng tâm và 5 giải pháp chủ yếu, trong đó nhấn mạnh công tác chuẩn bị mọi mặt để tổ chức Đại hội các Đảng bộ bộ phận, các chi bộ, Đại hội đại biểu Đảng bộ Trường lần thứ XXXII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 và tổ chức tổng kết nhiệm kỳ Hiệu trưởng 2015 - 2020.

ThS. Nguyễn Văn Hoàn - Chủ tịch CĐBP Viện NN&TN thay mặt Tổ thư ký trình bày dự thảo Nghị quyết Hội nghị

Hội nghị cũng đã bầu bổ sung Ban Thanh tra nhân dân nhiệm kỳ 2018 - 2020. Hội nghị giao cho Ban Thường vụ Công đoàn tiếp tục hoàn thiện công tác tổ chức, hướng dẫn và cụ thể hóa các hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân trong năm học 2019 - 2020.

Cũng tại Hội nghị, Nhà trường chia tay PGS.TS. Đinh Trí Dũng - Giám đốc Nhà Xuất bản Đại học Vinh nghỉ hưu theo chế độ và nhận nhiệm vụ mới - Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Văn học Nghệ thuật Nghệ An.

Chia tay PGS.TS. Đinh Trí Dũng - Giám đốc Nhà Xuất bản Đại học Vinh

Bài và ảnh: HN