Tham dự buổi làm việc có PGS.TS. Nguyễn Hoa Du - Chủ tịch Hội đồng trường; PGS.TS. Nguyễn Huy Bằng - Phó Hiệu trưởng Nhà trường; các thành viên của Hội đồng trường và đông đảo cán bộ lãnh đạo, quản lý trong Trường.

Ông Trần Đức Cảnh tốt nghiệp Thạc sĩ Chính trị - Kinh tế Trường Hành chính công John F. Kennedy, đại học Harvard. NCS tại đại học Northeastern ngành kinh tế lao động, và Brandeis ngành chính sách xã hội.

Ông đã có 44 năm sống, học tập và làm việc tại Mỹ; có 16 năm kinh qua các chức vụ do Thống Đốc Bang Massachusetts bổ nhiệm như Giám Đốc Đào tạo và Phát triển Nguồn Nhân lực, Di trú và An sinh Xã hội của Bang.

Ông là thành viên của Hội đồng Liên trường Đại học vùng Đông Bắc; có 10 năm làm tư vấn tuyển sinh cho đại học Harvard và nhiều năm hỗ trợ cho chương trình Fulbright, VEF và các chương trình giáo dục và đào tạo Việt - Mỹ.

Ông Cảnh được Thủ tướng Chính phủ Việt Nam bổ nhiệm vào Hội đồng Quốc gia Giáo dục và Phát triển Nguồn Nhân lực nhiệm kỳ (2016 - 2021).

Tại buổi làm việc, Ông Trần Đức Cảnh đã nói chuyện với cán bộ Nhà trường về chuyên đề "Quản trị đại học trong cơ chế tự chủ, kinh nghiệm tuyển sinh đào tạo nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu xã hội". Các nội dung xoay quanh hệ thống Giáo dục Hoa Kỳ và đề xuất mô hình phát triển nguồn nhân lực cho Việt Nam giai đoạn (2020 - 2015).

Hệ thống giáo dục Hoa Kỳ

Mô hình phát triển nguồn nhân lực cho Việt Nam

Tin: HN; Ảnh: VP Hội đồng trường