Tham dự Hội nghị gồm có các đồng chí trong Đảng uỷ, Ban Giám hiệu; Chủ tịch, Thư ký Hội đồng trường; Chủ tịch Công đoàn, Bí thư Đoàn Thanh niên, Chủ tịch Hội Sinh viên, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh; Trưởng ban Thanh tra Nhân dân; Trưởng, Phó các đơn vị; Trưởng Bộ phận một cửa; Trợ lý đào tạo, Chuyên viên văn phòng các khoa, trường trực thuộc và đông đảo cán bộ, viên chức của các đơn vị.

Việc tái cấu trúc Nhà trường đã được nhà trường quan tâm từ bắt đầu những năm đầu nhiệm kỳ 2015 - 2020. Những bước đi đầu tiên của Nhà trường được thực hiện đó là thường xuyên đánh giá, rà soát lại chức năng, nhiệm vụ các đơn vị, tránh trùng lặp chồng chéo, qua đó giảm đơn vị đầu mối và tập trung nguồn lực phát triển các đơn vị. Tính từ năm 2015 đến nay, Trường đã giải thể, sáp nhập, cắt giảm số đơn vị đầu mối từ 55 xuống còn 42, ở cấp bộ môn giảm từ 90 bộ môn xuống còn 75 bộ môn. Xây dựng đề án vị trí việc làm chi tiết đến từng đơn vị, từng mảng công việc. Xây dựng quy định đánh giá cán bộ, cải tiến hình thức thi đua khen thưởng, chi trả phúc lợi và thu nhập tăng thêm theo hiệu quả công việc... qua đó tăng cường hiệu quả hiệu lực công tác quản lý, chuyên môn nghiệp vụ. Tại các đơn vị, Nhà trường ban hành lại quy định tổ chức và hoạt động của các đơn vị để tăng cường tự chủ, tự chịu trách nhiệm. Bước tiếp theo nhà trường cần có bước tái cấu trúc mạnh mẽ hơn, đó là sáp nhập các khoa cùng nhóm ngành, những khoa có chuyên môn và hướng nghiên cứu gần, hình thành các Viện đào tạo. Một mặt giảm đầu mối, tập trung nguồn lực, chú trọng đầu tư trọng điểm, một mặt tăng cường phân cấp, phân quyền, tăng cường tính tự chủ của các đơn vị.

Nhà trường tái cấu trúc dựa trên mô hình 3 cấp Trường - Viện/Khoa - Bộ môn. Trong đó thành lập các Viện trên cơ sở sáp nhập các Khoa cùng nhóm ngành đào tạo. Các Bộ môn đã thực hiện tái cấu trúc năm học 2015 - 2016 giữ nguyên và bố trí về các Viện quản lý theo đúng chuyên môn.

Cơ cấu Nhà trường gồm:

- Đảng ủy, Hội đồng Trường, Ban Giám hiệu

- 06 Viện: Sư phạm Tự nhiên, Kỹ thuật - Công nghệ, Công nghệ Hoá Sinh và Môi trường, Nông nghiệp và Tài nguyên, Sư phạm Xã hội, Khoa học Xã hội và Nhân văn.

- 05 Khoa: Giáo dục, Kinh tế, Luật, Xây dựng, Khoa Ngoại ngữ

- Các Phòng ban, Trung tâm, Trường Trung học phổ thông chuyên và Trường Thực hành Sư phạm giữ nguyên cơ cấu cũ (Sáp nhập Khoa GDTC vào Trung tâm GDQP-AN Trường Đại học Vinh).


Sơ đồ cơ cấu tổ chức Trường Đại học Vinh sau tái cấu trúc

Tại Hội nghị giao ban cơ quan phiên tháng 4/2017, Nhà trường đã công bố các quyết định thành lập Viện Sư phạm Tự nhiên, Viện Kỹ thuật và Công nghệ, Viện Công nghệ Hoá Sinh - Môi trường và Trung tâm Nghiên cứu - Khởi nghiệp sáng tạo; công bố các quyết định bổ nhiệm cán bộ lãnh đạo, quản lý các viện, trung tâm mới nhiệm kỳ 2015 - 2020, Trưởng Khoa SP Ngoại ngữ nhiệm kỳ 2017 - 2022.

Theo đó, TS. Trần Bá Tiến - Trưởng khoa SP Ngoại ngữ nhiệm kỳ 2012 - 2017 được tiếp tục bổ nhiệm giữ chức vụ Trưởng khoa SP Ngoại ngữ nhiệm kỳ 2017 - 2022; PGS.TS. Ngô Đình Phương - Phó Hiệu trưởng được bổ nhiệm kiêm chức Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu - Khởi nghiệp sáng tạo; cơ cấu, tổ chức và nhân sự các viện mới thành lập như sau:

 

GS.TS. Đinh Xuân Khoa và PGS.TS. Thái Văn Thành trao Quyết định bổ nhiệm Viện trưởng các viện và Trưởng khoa SP Ngoại ngữ

Viện Sư phạm tự nhiên

(Institute of Natural Sciences Education)

Cơ cấu

Tổ chức nhân sự

Ban lãnh đạo

Viện trưởng: PGS.TS. Kiều Phương Chi

Phó Viện trưởng: TS. Nguyễn Thị Giang An; PGS.TS. Lê Đức Giang; PGS.TS. Chu Văn Lanh; ThS. Trần Thị Kim Oanh

Bộ môn

1. Bộ môn PPGD Toán

2. Bộ môn PPGD Vật lý

3. Bộ môn KHMT & PPGD Tin học

4. Bộ môn PPGD Hóa

5. Bộ môn Di truyền - Vi sinh - PPGD Sinh học

6. Bộ môn Đại số

7. Bộ môn Giải tích

8. Bộ môn Hình học

9. Bộ môn XSTK&UD

10. Bộ môn Vật lý

11. Bộ môn Hoá vô cơ

12. Bộ môn Hoá hữu cơ

13. Bộ môn Hoá - Lý đại cương

14. Bộ môn Hóa phân tích

15. Bộ môn Động vật

16. Bộ môn Thực vật

 


GS.TS. Đinh Xuân Khoa và PGS.TS. Ngô Đình Phương trao quyết định bổ nhiệm các Phó Viện trưởng Viện Sư phạm Tự nhiên

Viện Kỹ thuật và Công nghệ

(Institute of Engineering and Technology)

Cơ cấu

Tổ chức nhân sự

Ban lãnh đạo

Viện trưởng: PGS.TS. Nguyễn Huy Bằng

Phó Viện trưởng: PGS.TS. Nguyễn Thị Quỳnh Hoa; ThS. Đặng Thái Sơn; TS. Hoàng Hữu Việt

Bộ môn

1. Bộ môn Kỹ thuật điện - điện tử

2. Bộ môn Điều khiển tự động

3. Bộ môn Điện tử viễn thông

4. Bộ môn Mạng, truyền thông

5. Bộ môn Kỹ thuật máy tính

6. Bộ môn Hệ thống thông tin

 


GS.TS. Đinh Xuân Khoa và PGS.TS. Thái Văn Thành trao quyết định bổ nhiệm các Phó Viện trưởng Viện Kỹ thuật và Công nghệ

Viện Công nghệ Hóa sinh - Môi trường

(Institute of Biochemical Technology - Environment)

Cơ cấu

Tổ chức nhân sự

Ban lãnh đạo

Viện trưởng: PGS.TS. Cao Tiến Trung

Phó Viện trưởng: TS. Hoàng Vĩnh Phú; PGS.TS. Trần Đình Thắng

Bộ môn

1. Bộ môn Công nghệ thực phẩm

2. Bộ môn Công nghệ sinh học

3. Bộ môn Môi trường

 


GS.TS. Đinh Xuân Khoa và PGS.TS. Nguyễn Hoa Du trao quyết định bổ nhiệm các Phó Viện trưởng Viện Công nghệ Hoá sinh - Môi trường

Trong thời gian tới, Nhà trường sẽ tiếp tục triển khai thực hiện Đề án tổng thể tái cấu trúc Nhà trường, thành lập các viện với dự kiến như sau:

 

Viện Nông nghiệp và Tài nguyên

(Institute of Agriculture and Natural Resources)

Cơ cấu

Dự kiến tổ chức nhân sự

Ban lãnh đạo

1 Viện trưởng

3 - 4 Phó Viện trưởng

Bộ môn

1. Bộ môn Quản lý đất đai

2. Bộ môn Quản lý tài nguyên - môi trường

3. Bộ môn Nuôi trồng thủy sản

4. Bộ môn Khuyến nông

5. Bộ môn Khoa học cây trồng

Ngành chăn nuôi

 

Viện Sư phạm xã hội

(Institute of Social Sciences Education)

Cơ cấu

Dự kiến tổ chức nhân sự

Ban lãnh đạo

1 Viện trưởng

3 - 4 Phó Viện trưởng

Bộ môn

1. Bộ môn PPGD Địa lý

2. Bộ môn PPGD Văn

3. Bộ môn PPGD Lịch sử

4. Bộ môn PPGD GDCT

5. Bộ môn Văn học Việt Nam

6. Bộ môn Văn học nước ngoài

7. Bộ môn Ngôn ngữ

8. Bộ môn Lịch sử Việt Nam

9. Bộ môn Lịch sử thế giới

 

Viện Khoa học xã hội và nhân văn

(Institute of Social Sciences and Humanities)

Cơ cấu

Dự kiến tổ chức nhân sự

Ban lãnh đạo

1 Viện trưởng

3 - 4 Phó Viện trưởng

Bộ môn

1. Bộ môn Báo chí

2. Bộ môn Triết học

3. Bộ môn KTCT-CNXHKH

4. Bộ môn Chính trị học

5. Bộ môn Lịch sử đảng

6. Bộ môn Du lịch

7. Bộ môn Quản lý văn hóa

8. Bộ môn Công tác xã hội

 

Tin: HN; Ảnh: Lý Tuấn