Tham dự Hội nghị có các đồng chí trong Đảng ủy, Ban Giám hiệu, Hội đồng Trường; Ban Thường vụ Công đoàn, Ban Thường vụ Đoàn Thanh niên, Ban Thư ký Hội Sinh viên, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh, Trưởng ban Thanh tra nhân dân; Bí thư các Đảng bộ bộ phận, bí thư các chi bộ trực thuộc; Trưởng, Phó các đơn vị; Bộ phận Truyền thông, Ban Điều hành Đội truyền thông Đoàn trường, Ban Chủ nhiệm CLB Truyền thông Hội Sinh viên. GS.TS. Nguyễn Huy Bằng - Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng chủ trì Hội nghị.

Đại biểu tham dự Hội nghị

Trong những năm qua, công tác cải cách hành chính và công tác truyền thông của Trường Đại học Vinh được Đảng ủy, Ban Giám hiệu, các đơn vị quan tâm triển khai thực hiện và đạt được nhiều thành tựu. Công tác cải cách hành chính đã triển khai thực hiện trên nhiều phương diện như cải cách thể chế; cải cách thủ tục hành chính; cải cách tổ chức bộ máy; xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, viên chức; cải cách tài chính công và hiện đại hóa hành chính. Đặc biệt, trong cải cách thể chế, Nhà trường đã ban hành 77 quy chế, quy định, quy trình, nội quy, hướng dẫn, chương trình... để phục vụ công tác điều hành, quản lý Nhà trường (có 12 văn bản bổ sung, chỉnh sửa cho phù hợp với quy định mới của Nhà nước và thực tế hoạt động của Nhà trường); việc cải cách các thủ tục hành chính đã tiếp tục phát huy có hiệu quả hoạt động của Bộ phận Một cửa, thực hiện tốt Quy chế thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông tại Trường Đại học Vinh, làm tốt công tác kiểm tra việc thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính theo quy định của pháp luật; công tác cải cách tổ chức bộ máy đã thực hiện Đề án tổng thể tái cấu trúc Trường Đại học Vinh (giai đoạn 2017 - 2019, cơ cấu tổ chức của Trường từ 51 đơn vị đầu mối đã rút gọn còn 40 đơn vị); trong công tác cải cách tài chính công, Nhà trường tiếp tục bám sát và thực hiện theo Quy trình quản lý các khoản thu và Quy trình thanh toán, đồng thời liên tục cập nhật các văn bản mới ban hành trong việc điều chỉnh các định mức về các khoản thu chi của Nhà nước để kiểm soát chặt chẽ các nguồn thu và nguồn chi để quản lý tài chính một cách đúng đắn, hợp pháp và không vi phạm các quy định của pháp luật.

ThS. Nguyễn Quốc Dũng - Phó Trưởng phòng HCTH báo cáo tổng kết công tác cải cách hành chính giai đoạn 2016 - 2020, công tác truyền thông giai đoạn 2017 - 2020

Đối vớicông tác truyền thông, Nhà trường đã thành lập Ban Truyền thông và sau đó nâng cấp thành Bộ phận Truyền thông; đẩy mạnh thực hiện các nội dung hoạt động như tổ chức cuộc thi sáng tác giới thiệu nét đẹp Trường Đại học Vinh; tổ chức truyền thông trên website, báo chí và mạng xã hội; quảng bá hình ảnh, thông tin của Trường qua hệ thống maket, khẩu hiệu, pano, phướn, các biển vẫy, các biển quảng cáo; Tổ chức quảng bá tư vấn tuyển sinh; Tổ chức các hoạt động truyền thông, nâng cao hình ảnh, vị thế của Nhà trường nhân các ngày lễ lớn và các sự kiện lớn của Trường; Công bố công khai những thành tựu của Nhà trường trong giảng dạy, nghiên cứu khoa học, đào tạo, bồi dưỡng; tỷ lệ sinh viên có việc làm sau khi ra Trường; Xây dựng Bộ nhận diện thương hiệu Trường Đại học Vinh, sản xuất các vật phẩm để quảng cáo hình ảnh, logo của Nhà trường... Kết quả nổi bật trong công tác truyền thông là 3 lần tổ chức các cuộc thi sáng tác giới thiệu nét đẹp Trường Đại học Vinh; Xây dựng và phát triển website Trường thành công cụ thông tin chính thức đăng các tin tức sự kiện, các bài viết, hình ảnh về các hoạt động của Trường, các ngành đào tạo, các khoa, viện, các lĩnh vực hoạt động, các gương học sinh, sinh viên, cựu sinh viên tiêu biểu...; làm tốt công tác thông tin, truyền thông trên các mạng xã hội; tổ chức Tư vấn tuyển sinh các bậc học, các loại hình đào tạo có hiệu quả; tổ chức truyền thông qua các ngành lễ lớn, nhiều hoạt động kỷ niệm thành lập các đơn vị, đặc biệt là nhân dịp kỷ niệm 60 năm thành lập Trường Đại học Vinh.

Phát biểu tại Hội nghị, GS.TS. Nguyễn Huy Bằng - Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng đánh giá cao các kết quả đã đạt được của công tác cải cách hành chính, công tác truyền thông và coi đây là những nội dung đặc biệt quan trọng trong công tác quản trị trường đại học. Tuy nhiên cũng cần phải khẳng định những tồn tại, hạn chế đang có để tiếp tục làm tốt hơn nữa công tác cải cách hành chính, công tác truyền thông trong thời gian tới.

GS.TS. Nguyễn Huy Bằng - Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng Nhà trường phát biểu

Trong phần thảo luận, nhiều ý kiến của đại biểu rất tâm huyết, đóng góp nhiều nội dung quan trọng nhằm định hướng và phát triển công tác cải cách hành chính, đặc biệt là công tác truyền thông, khẳng định sự đúng đắn chỉ tiêu mà Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Trường Đại học Vinh lần thứ XXXII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã đề ra là "Xây dựng Bộ phận Truyền thông, công tác truyền thông của Trường Đại học Vinh lên tầm chuyên nghiệp, hiện đại, tiên tiến".

Các đại biểu sôi nổi thảo luận, đóng góp ý kiến cho công tác cải cách hành chính và truyền thông

Từ những tham luận và các phát biểu của đại biểu tham dự, GS.TS. Nguyễn Huy Bằng yêu cầu các đơn vị chức năng trong Nhà trường tiếp tục phát huy những thành tích đã đạt được, xây dựng kế hoạch cho giai đoạn 2020 - 2025 để triển khai thực hiện, góp phần xây dựng Trường Đại học Vinh thành Đại học Vinh trọng điểm Quốc gia, hướng đến xếp hạng tốp 500 đại học hàng đầu Châu Á.

Nhân dịp này, Hiệu trưởng Nhà trường đã quyết định tặng Giấy khen và phần thưởng cho 10 tập thể, 9 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong công tác cải cách hành chính giai đoạn 2016 - 2020, công tác truyền thông giai đoạn 2017 - 2020.

Lãnh đạo Nhà trường trao giấy khen và phần thưởng cho các tập thể, cá nhân

Bài: HN