Tham dự Hội thảo - Tập huấn có TS. Đặng Văn Huấn, Phó Giám đốc Ban Quản lý Chương trình ETEP; TS. Nguyễn Ngọc Hiền, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng trường Trường Đại học Vinh; TS. Trần Bá Tiến, Phó Hiệu trưởng, Trưởng Ban Quản lý Chương trình ETEP Trường Đại học Vinh; các đồng chí đại diện lãnh đạo các Sở GD&ĐT Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh; hơn 100 đại biểu là chuyên viên phụ trách công tác bồi dưỡng thường xuyên, phát triển nghề nghiệp giáo viên phổ thông của các Sở/Phòng thuộc 3 tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh; đại diện nhà cung cấp dịch vụ LMS cho bồi dưỡng thường xuyên thuộc Chương trình ETEP.Đại biểu tham dự Hội thảo - Tập huấn

Hội thảo nhằm thống nhất kế hoạch phối hợp của các bên liên quan trong công tác bồi dưỡng thường xuyên và hỗ trợ phát triển nghề nghiệp cho đội ngũ giáo viên phổ thông của 3 tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An và Hà Tĩnh, đưa ra các giải pháp để nâng cao hiệu quả các hoạt động hỗ trợ, giám sát và quản lý thông tin phát triển nghề nghiệp của giáo viên phổ thông.

Phát biểu tại Hội thảo - Tập huấn, TS. Trần Bá Tiến, Phó Hiệu trưởng, Trưởng Ban Quản lý Chương trình ETEP Trường Đại học Vinh cho biết: Năm 2020, Trường Đại học Vinh đã hoàn thành tốt việc bồi dưỡng bổ sung mô-đun 1 cho các giáo viên phổ thông cốt cán thay thế để đủ điều kiện học mô-đun 2; bồi dưỡng mô-đun 2, mô-đun 3 cho hơn 9.000 lượt giáo viên. Công tác hỗ trợ, giám sát, đánh giá  bồi dưỡng giáo viên phổ thông đại trà và quản lý thông tin trên hệ thống TEMIS được thực hiện tốt, có hiệu quả tích cực. Đặc biệt, Sở GD&ĐT Nghệ An đã chủ động phối hợp với Trường Đại học Vinh tổ chức bồi dưỡng trực tiếp cho đội ngũ giáo viên phổ thông dạy lớp 1, lớp 6 về triển khai Chương trình Giáo dục phổ thông 2018 và nhiều chuyên đề bồi dưỡng giáo viên khác.


TS. Trần Bá Tiến - Phó Hiệu trưởng, Trưởng BQL Chương trình ETEP Trường Đại học Vinh phát biểu

TS. Đặng Văn Huấn, Phó Giám đốc Ban Quản lý Chương trình ETEP thông tin thêm về kết quả bồi dưỡng và Quản lý thông tin bồi dưỡng đội ngũ GVPT/CBQLCSGDPT năm 2020, định hướng các hoạt động năm 2021 của Chương trình ETEP - Bộ GD&ĐT. Năm 2020, dù ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19, nhưng các lĩnh vực hoạt động của Chương trình ETEP vẫn đạt được những kết quả tích cực. Trong công tác bồi dưỡng giáo viên và cán bộ quản lý cơ sở giáo dục phổ thông, hiện Ban Quản lý Chương trình ETEP đã hoàn thành các tài liệu bồi dưỡng cho GV/CBQLCSGDPT cốt cán và đại trà modul 1, 2, 3, 4, được Bộ GD&ĐT thẩm định và ban hành. Các tài liệu modul 5, 6, 7, 8, 9 đang được hoàn thiện để tiến hành bồi dưỡng.

TS. Đặng Văn Huấn - Phó Giám đốc BQL Chương trình ETEP Trung ương phát biểu

Tại Hội thảo - Tập huấn, đại biểu được tập huấn kỹ thuật về giám sát, đánh giá và quản lý thông tin phát triển nghề nghiệp của đội ngũ giáo viên phổ thông trên hệ thống LMS và TEMIS của Chương trình ETEP; chia sẻ kinh nghiệm tổ chức triển khai, giám sát, đánh giá và quản lý thông tin phát triển nghề nghiệp của đội ngũ giáo viên phổ thông năm 2020. Trường Đại học Vinh cũng trao đổi về kế hoạch bồi dưỡng giáo viên phổ thông cốt cán thuộc Chương trình ETEP năm 2021 và kế hoạch hỗ trợ, giám sát, đánh giá và quản lý thông tin phát triển nghề nghiệp của đội ngũ giáo viên phổ thông.


TS. Lê Quang Vượng - Phó Trưởng ban Quản lý Chương trình ETEP Trường Đại học Vinh báo cáo
Đại biểu tham dự theo dõi nội dung của Hội nghị - Tập huấn


Toàn cảnh Hội thảo - Tập huấn

TT. ETEP