Toàn cảnh buổi Tọa đàm

Tham dự buổi tọa đàm có các đồng chí trong Đảng ủy, Ban Giám hiệu, Hội đồng trường, đại điện các đơn vị, tổ chức, đoàn thể trong Trường; các đồng chí nguyên lãnh đạo Trường, nguyên cán bộ, viên chức của Trung tâm; đại biểu từ các đơn vị đảm bảo chất lượng của các trường đại học, cao đẳng trên địa bàn Nghệ An và Hà Tĩnh như: Trường Đại học Hà Tĩnh, Trường Đại học Kinh tế Nghệ An, Trường Đại học Y khoa Vinh, Trường Đại học SPKT Vinh, Trường Cao đẳng sư phạm Nghệ An, Trường Cao đẳng nghề số 4 Bộ Quốc phòng…

 

Đại biểu các trường đại học, cao đẳng trên địa bàn cùng tham dự

Tại buổi toạ đàm kỷ niệm, TS. Trần Đình Quang - Phó Giám đốc phụ trách Trung tâm đã tóm tắt lịch sử hình thành và phát triển của Trung tâm cũng như những kết quả đạt được trong 10 năm qua. Với 15 cán bộ, viên chức, trong đó có 3 tiến sĩ, 11 thạc sĩ, Trung tâm đã tư vấn cho Hiệu trưởng thành lập và bồi dưỡng mạng lưới cán bộ phụ trách công tác ĐBCL tại các đơn vị (năm 2013); tổ chức và hướng dẫn các đơn vị xây dựng kế hoạch chiến lược hàng năm cho đến 2020; tư vấn cho Nhà trường triển khai nhiều hoạt động ĐBCL có hiệu quả như tự đánh giá cơ sở đào tạo (lần đầu) được Hội đồng quốc gia Kiểm định chất lượng giáo dục công nhận đạt tiêu chuẩn kiểm định năm 2009; triển khai tự đánh giá 12 chương trình đào tạo giáo viên THPT, trong đó đã có 01 chương trình được đánh giá ngoài năm 2013 trong khuôn khổ Dự án Phát triển giáo viên THPT và TCCN; tổ chức lấy ý kiến người học hàng năm về hoạt động giảng dạy của giảng viên, về Nhà trường; chủ trì tổ chức biên soạn chuẩn đầu ra các ngành đào tạo đại học chính quy ban hành vào năm 2010, cập nhật năm 2013; tự đánh giá cơ sở giáo dục đại học chu kì 2 năm 2013 và cập nhật năm 2016, đánh giá ngoài cơ sở đào tạo hoàn thành vào ngày 29/3/2017. Hiện nay, Trung tâm có 3 cán bộ, viên chức đã có chứng chỉ Kiểm định viên do Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội cấp, 1 cán bộ, viên chức đã hoàn thành khóa đào tạo về đánh giá chương trình đào tạo của AUN.

 

TS. Trần Đình Quang - Phó Giám đốc phụ trách tổng kết kết quả trong 10 năm qua của Trung tâm

Với những thành quả nêu trên, hoạt động ĐBCL của Trường được được các trường bạn mời tư vấn và nhiều trường khác đến học tập kinh nghiệm tại Trung tâm về công tác ĐBCL và khảo thí.

Trong thời gian tới, dưới sự lãnh đạo của Đảng ủy, Ban Giám hiệu, Hội đồng trường, Trung tâm ĐBCL tiếp tục phát huy vai trò tư vấn của mình để góp phần đưa Trường Đại học Vinh sớm trở thành thành viên của Mạng lưới các trường đại học Đông Nam Á, là một trung tâm khảo thí quốc gia, tiến tới là một trung tâm kiểm định chất lượng giáo dục độc lập tại vùng Bắc Trung bộ.

Cũng tại buổi toạ đàm kỷ niệm, nhiều đại biểu tham dự đã phát biểu, thảo luận về những khó khăn, thuận lợi của công tác đảm bảo chất lượng và khảo thí trong bối cảnh hiện nay của giáo dục đại học Việt Nam, về những giải pháp nhằm triển khai công tác ĐBCL một cách hiệu quả trong giáo dục đại học.


GS.TS. Đinh Xuân Khoa - Hiệu trưởng Nhà trường phát biểu định hướng công tác ĐBCL trong thời gian tới

 Bài: Nguyễn Thị Thanh; Ảnh: Lê Việt Dũng