Đây là đợt bồi dưỡng thứ hai về Chương trình GDPT 2018 do Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức cho tổ trưởng chuyên môn trường tiểu học thông qua Dự án Hỗ trợ đổi mới giáo dục phổ thông (RGEP). Đợt này, Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức cho học viên của 63 tỉnh, thành phố theo các cụm. Tại mỗi cụm, học viên được tổ chức thành các lớp theo môn học, hoạt động giáo dục. Riêng Trường Đại học Vinh được giao chủ trì Khu vực 5, tổ chức bồi dưỡng cho 10 lớp, mỗi lớp 40 - 50 học viên.

Việc bồi dưỡng trực tuyến được tiến hành trên hệ thống quản lý học tập trực tuyến LMS do Bộ Giáo dục và Đào tạo quản lý. Phần mềm này có khả năng kiểm soát chặt chẽ, chính xác sự tham gia của các học viên vào quá trình bồi dưỡng trực tuyến. Hệ thống LMS vừa cung cấp kho học liệu phong phú để giáo viên có thể nghiên cứu bất cứ lúc nào, vừa cho phép người học tương tác thuận tiện với nhau theo nhóm nhỏ hoặc chung cả lớp.

Hệ thống quản lý học tập trực tuyến LMS

Mỗi học viên tham gia khoá bồi dưỡng sẽ được cấp một tài khoản học tập và có trách nhiệm nghiên cứu 5 ngày các tài liệu tập huấn được đăng tải trên phần mềm quản lý học trực tuyến. LMS sẽ kiểm soát và đánh giá việc tự học của giáo viên. Chỉ những thầy cô đáp ứng được yêu cầu tự học này mới được tiếp tục tham gia bồi dưỡng tương tác trực tuyến 3 ngày với các báo cáo viên là giảng viên Trường Đại học Vinh và chuyên viên phụ trách môn học của Vụ Giáo dục Tiểu học, Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Báo cáo viên tương tác trực tuyến trên phần mềm

Với hình thức bồi dưỡng trực tuyến, học viên, báo cáo viên sẽ giảm thiểu được việc đi lại, học tập trung đông người để phòng tránh dịch Covid-19. Tuy nhiên, Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng lưu ý với các đơn vị chủ trì phải chú ý để quản lý sự tham gia các lớp học của Chương trình để đạt hiệu quả cao nhất.

Một số báo cáo viên Trường Đại học Vinh đang báo cáo trên hệ thống

HN