Học sinh khóa 50 trong ngày tổng kết khóa học 2016 - 2019

Năm 2019, Trường THPT Chuyên - Đại học Vinh giữ vững tỷ lệ 100% học sinh đậu tốt nghiệp THPT. Ngoài ra, học sinh của Nhà trường có sự tiến bộ vượt bậc, đã đạt thành tích điểm cao nhiều môn cũng như điểm trung bình các môn thi, trong đó có 150 điểm các môn từ 9 trở lên, 13 học sinh đạt tổng điểm trên 27 điểm. Trường có 2 điểm 10 tuyệt đối ở các môn Hóa học và tiếng Anh, trong đó môn Hóa học có em Hồ Thị Yến Nhi - học sinh lớp 12A6 là điểm 10 môn Hóa học duy nhất tại tỉnh Nghệ An; môn tiếng Anh có em Trần Nguyệt Hà - học sinh lớp 12A10, đã từng đạt giải 3 học sinh giỏi quốc gia môn tiếng Anh. Với tổng số 28 điểm, em Nguyễn Phương Linh - học sinh lớp 12A12 có điểm cao thứ 2 và với tổng số 27,95 điểm, em Trần Nguyệt Hà - học sinh lớp 12A10 đứng thứ 3 theo tổ hợp khối D của cả nước.


Em Hồ Thị Yến Nhi - lớp 12A6 đạt điểm 10 môn Hóa học duy nhất tại tỉnh Nghệ An


Em Nguyễn Phương Linh - lớp 12A11 có tổng điểm khối D cao thứ 2 cả nước


Em Trần Nguyệt Hà - lớp 12A10 đạt điểm 10 môn Tiếng Anh và có tổng điểm khối D cao thứ 3 cả nước

Những thí sinh có tổng điểm theo các tổ hợp từ 27 điểm trở lên tập trung ở các khối A, A1, B và D. Đây là những khối thi tương đối khó để đạt điểm cao và hội tụ nhiều học sinh giỏi trên cả nước, trong đó với 28,4 điểm, em Hồ Thị Yến Nhi đạt thủ khoa khối A của tỉnh Nghệ An và nằm trong tốp 9 học sinh có điểm khối A cao nhất của cả nước.

Kết quả theo tổ hợp các khối thi của học sinh Trường THPT Chuyên:

+ Khối A có điểm trung bình 21,5 điểm so với điểm trung bình của cả nước là 17,33 (cao hơn 3 điểm);

+ Khối D có điểm trung bình 20,5 điểm so với điểm trung bình của cả nước là 15,7 (cao hơn gần 5 điểm);

+ Khối B có điểm trung bình 19,5 điểm so với điểm trung bình của cả nước là 16,85 (cao hơn gần 3 điểm);

+ Khối A1 có điểm trung bình 20 điểm so với điểm trung bình của cả nước là 17,3 (cao hơn 3 điểm); trong đó có 150 em học sinh có điểm từ 9 trở lên.

Đối với môn Tiếng Anh, toàn trường có điểm trung bình là 6,3 - cao hơn rất nhiều so với điểm trung bình của cả nước cũng như của tỉnh Nghệ An. Điều này cho thấy hướng đi trong dạy học của Nhà trường trong việc tăng cường dạy học ngoại ngữ để đáp ứng trong gia đoạn mới đó là hội nhập quốc tế và đào tạo những học sinh trở thành công dân toàn cầu.

Về tập thể, lớp 12A10 chuyên tiếng Anh với sĩ số là 37 học sinh thì có 37 em đạt tổng điểm theo tổ hợp trên 21 điểm, đặc biệt có 33 em có điểm theo tổ hợp trên 24 điểm.


Tập thể lớp 12A10 có 33/37 có điểm theo tổ hợp trên 24 điểm

Những kết quả nêu trên là nguồn động viên lớn cho tập thể cán bộ, giáo viên Trường THPT Chuyên - Đại học Vinh và hứa hẹn một năm học mới 2019 - 2020 với nhiều triển vọng.

Trường THPT Chuyên