Thứ ba, ngày 28 tháng 12 năm 2021 [14:30:03 (GMT+7)]
 
Lịch Seminar Trường Sư phạm

Lịch Seminar Trường Sư phạm

MS 54/2024 - 05/4/2024: TS. Phan Lê Na

Seminar05/04/2024
Lịch Seminar Khoa Sư phạm Ngoại ngữ

Lịch Seminar Khoa Sư phạm Ngoại ngữ

MS 53/2024 - 06/4/2024: ThS. Võ Thị Hồng Minh

Seminar03/04/2024
Lịch Seminar Viện Nông nghiệp và Tài nguyên

Lịch Seminar Viện Nông nghiệp và Tài nguyên

MS 52/2024 - 04/4/2024: Nhóm nghiên cứu về Ô nhiễm môi trường và Biến đổi khí hậu

Seminar29/03/2024
Lịch Seminar Trường Sư phạm

Lịch Seminar Trường Sư phạm

MS 50/2024 - 01/04/2024: ThS. Dương Thị Nga

Seminar28/03/2024
Lịch Seminar Trường Sư phạm

Lịch Seminar Trường Sư phạm

MS 49/2024 - 04/4/2024: TS. Nguyễn Thị Thu Hạnh

Seminar28/03/2024