Thứ ba, ngày 28 tháng 12 năm 2021 [14:30:03 (GMT+7)]
 
Mẫu khai thông tin làm thẻ tích hợp cho sinh viên khoá 62

Mẫu khai thông tin làm thẻ tích hợp cho sinh viên khoá 62

Mẫu khai thông tin làm thẻ tích hợp cho sinh viên khoá 62

Cẩm nang học sinh, sinh viên năm 2021

Cẩm nang học sinh, sinh viên năm 2021

Trên cơ sở kế thừa kết quả biên soạn trước đây, cuốn cẩm nang HSSV 2021 đã được cập nhật, bổ sung thêm nhiều nội dung mới,

Các biểu mẫu kèm theo Quy chế thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông tại Trường Đại học Vinh

Các biểu mẫu kèm theo Quy chế thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông tại Trường Đại học Vinh

Ban hành kèm theo Quyết định số: 706/QĐ-ĐHV, của Hiệu trưởng Trường Đại học Vinh.

Tân sinh viên10/02/2022
Hội nghị Bí thư, Lớp trưởng các lớp sinh viên hệ chính quy và Lưu học sinh toàn trường năm học 2021 - 2022

Hội nghị Bí thư, Lớp trưởng các lớp sinh viên hệ chính quy và Lưu học sinh toàn trường năm học 2021 - 2022

Thực hiện kế hoạch năm học của Nhà trường, Tối ngày 22 tháng 12 năm 2021, tại Hội trường A, Trường Đại học Vinh tổ chức Hội nghị Lớp trưởng, Bí thư các lớp sinh viên hệ chính quy và lưu học sinh (LHS) toàn trường năm học 2021 –...