Thứ ba, ngày 28 tháng 12 năm 2021 [14:30:03 (GMT+7)]
 
Danh sách trúng tuyển vào đại học chính quy đợt 2 năm 2023 (cập nhật ngày 21/9/2023)

Danh sách trúng tuyển vào đại học chính quy đợt 2 năm 2023 (cập nhật ngày 21/9/2023)

Trường Đại học Vinh công bố danh sách trúng tuyển vào học đại học chính quy đợt 2 năm 2023 xét tuyển bằng các phương thức/mã phương thức: 100, 200.

Gia hạn thời gian nhận hồ sơ và tổ chức xét tuyển tuyển sinh đào tạo trình độ tiến sĩ, thạc sĩ đợt 2 năm 2023

Gia hạn thời gian nhận hồ sơ và tổ chức xét tuyển tuyển sinh đào tạo trình độ tiến sĩ, thạc sĩ đợt 2 năm 2023

Trường Đại học Vinh gia hạn thời gian nhận hồ sơ và tổ chức xét tuyển tuyển sinh đào tạo trình độ tiến sĩ, thạc sĩ đợt 2 năm 2023.

Thông báo điểm trúng tuyển vào đại học chính quy đợt 2 năm 2023

Thông báo điểm trúng tuyển vào đại học chính quy đợt 2 năm 2023

Trường Đại học Vinh thông báo điểm trúng tuyển vào học đại học chính quy đợt 2 năm 2023 bằng các phương thức/mã phương thức: 100, 200.

Thông báo đăng ký xét tuyển đại học chính quy đợt 2 năm 2023

Thông báo đăng ký xét tuyển đại học chính quy đợt 2 năm 2023

Trường Đại học Vinh thông báo đăng ký xét tuyển vào học đại học chính quy đợt 2 năm 2023 bằng các phương thức/mã phương thức: 100, 200.

Học viện King Sejong Vinh thông báo tuyển sinh khoá III năm 2023

Học viện King Sejong Vinh thông báo tuyển sinh khoá III năm 2023

Một học kỳ mới lại bắt đầu, Học viện King Sejong Vinh đã quay lại với những thay đổi mới nhằm đem lại những trải nghiệm mới cho học viên!