1. Bài thi Toán học

>>Tải về<<

2. Bài thi Ngữ văn

>>Tải về<<

3. Bài thi Ngoại ngữ

 

- Môn thi thành phần Tiếng Anh

>>Tải về<<

- Môn thi thành phần Tiếng Đức

>>Tải về<<

- Môn thi thành phần Tiếng Nga

>>Tải về<<

- Môn thi thành phần Tiếng Nhật

>>Tải về<<

- Môn thi thành phần Tiếng Pháp

>>Tải về<<

- Môn thi thành phần Tiếng Trung

>>Tải về<<

4. Bài thi Khoa học tự nhiên

 

- Môn thi thành phần Vật lý

>>Tải về<<

- Môn thi thành phần Hóa học

>>Tải về<<

- Môn thi thành phần Sinh học

>>Tải về<<

5. Bài thi Khoa học xã hội

 

- Môn thi thành phần Lịch sử

>>Tải về<<

- Môn thi thành phần Địa lý

>>Tải về<<

- Môn thi thành phần GD Công dân

>>Tải về<<

Toàn bộ Đề thi tham khảo

>>Tải về<<

Nguồn: Bộ GD&ĐT