Căn cứ Kế hoạch tuyển sinh năm 2018, Trường Đại học Vinh thông báo thời gian nhận hồ sơ đăng ký dự thi và thời gian thi năng khiếu năm 2018 các ngành Giáo dục Mầm non (mã ngành 7140201), Giáo dục Thể chất (mã ngành 7140206) như sau:

1. Thời gian nhận hồ sơ đăng ký dự thi: từ ngày 20/4/2018 đến 17h00', ngày 30/5/2018.

2. Thời gian thi: từ ngày 28/6/2018 đến ngày 30/6/2018.

3. Lệ phí thi năng khiếu: 300.000đồng/hồ sơ.

4. Mẫu hồ sơ: Tải file đính kèm!

5. Nộp hồ sơ đăng kí dự thi và lệ phí thi theo 2 cách:

- Cách 1: Qua đường bưu điện theo hình thức chuyển phát nhanh gửi về địa chỉ: Phòng Đào tạo, Trường Đại học Vinh (Số 182, đường Lê Duẩn, TP. Vinh, tỉnh Nghệ An), điện thoại: 0238.898.89.89. Lưu ý: Lệ phí không bỏ vào hồ sơ mà phải gửi riêng theo địa chỉ trên, ghi rõ nội dung nộp.

- Cách 2: Nộp trực tiếp hồ sơ và lệ phí thi tại Trường Đại học Vinh (qua phòng Đào tạo).

6. Mọi chi tiết xin liên hệ: Phòng Đào tạo, Trường Đại học Vinh

Số 182, đường Lê Duẩn, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An.

Điện thoại: hotline: 0238.8988989;  Website: http://vinhuni.edu.vn/.

ThS. Phan Anh Hùng - Chuyên viên. ĐT: 0912.542423

ThS. Lê Khắc Phong - Chuyên viên. ĐT: 0904.826959

TS. Nguyễn Thành Vinh - Phó Trưởng phòng. ĐT: 0913.550221

TS. Trần Bá Tiến - Trưởng phòng. ĐT: 0943.299777

TS. Nguyễn Thanh Mỹ - Phó Trưởng phòng. ĐT: 0903.484579