1. Thời gian nhận hồ sơ đăng ký dự thi: từ ngày 20/4/2017 đến 17h00', ngày 30/5/2017.

2. Thời gian thi: từ ngày 27/6/2017 đến ngày 30/6/2017.

3. Lệ phí thi năng khiếu: 300.000đồng/hồ sơ.

4. Mẫu hồ sơ: Tải file đính kèm

5. Nộp hồ sơ đăng kí dự thi và lệ phí thi theo 2 cách:

- Cách 1: Qua đường bưu điện theo hình thức chuyển phát nhanh gửi về địa chỉ: Phòng Đào tạo, Trường Đại học Vinh (Số 182, đường Lê Duẩn, TP. Vinh, tỉnh Nghệ An), điện thoại: 0238.898.89.89. Lưu ý: Lệ phí không bỏ vào hồ sơ mà phải gửi riêng theo địa chỉ trên, ghi rõ nội dung nộp.

- Cách 2: Nộp trực tiếp hồ sơ và lệ phí thi tại Trường Đại học Vinh (qua phòng Đào tạo).

6. Mọi chi tiết xin liên hệ: Phòng Đào tạo, Trường Đại học Vinh

Địa chỉ: Số 182, đường Lê Duẩn, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An

Điện thoại: 0238.385452, máy lẻ: 315; 0238.8988989.