Theo đó, Trường Đại học Vinh được giao nhiệm vụ phối hợp tổ chức thi THPT quốc gia năm 2017 cụm thi số 28.

Cụm thi số 28 - Tại tỉnh Nghệ An:

Đơn vị chủ trì: Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Nghệ An

Đơn vị phối hợp: Trường Đại học Vinh, Trường Đại học Kinh tế Nghệ An, Trường Đại học Y khoa Vinh, Trường Đại học Công nghiệp Vinh, Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội, Học viện Kỹ thuật Mật mã và Trường Cao đẳng Sư phạm Nghệ An.

Quyết định đính kèm!