1. Đối tượng

- Sinh viên, học viên Nhà trường

2. Hồ sơ đăng ký

- Đơn đăng ký (theo mẫu tại trung tâm)

- Hai (02) ảnh 4×6 cm.

3. Thời gian đăng ký, lịch khai giảng, thời gian học

- Thời gian nộp hồ sơ đăng ký: từ ngày 12/9/2016

- Dự kiến khai giảng trong tháng 9: ngày 28/9/2016

- Thời gian học: Các buổi tối 2,4,6 hoặc 3,5,CN

4. Địa chỉ liên hệ: Trung tâm Đào tạo liên tục, tầng 1 Nhà A0

- Điện thoại: 0383.733.666;

- Hoặc liên hệ trực tiếp:

+ Thầy Nguyễn Thanh Sơn, Điện thoại: 0983.799233

+ Cô Phạm Thị Quỳnh Như, Điện thoại: 0949.785557