1. Đối tượng: Sinh viên, cựu sinh viên khoa Kinh tế hoặc các ngành đào tạo khác của Trường Đại học Vinh.

- Sinh viên các ngành kinh tế, tài chính, ngân hàng của các trường đại học, cao đẳng trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

- Cán bộ, nhân viên các ngân hàng, doanh nghiệp và các cá nhân có nhu cầu.

2. Số lượng học viên: Tối đa 30 học viên/lớp học.

3. Thời lượng học: 20 buổi/chức danh.

4. Giảng viên: Là các chuyên gia, giảng viên giàu kinh nghiệm của Viet Victory và Khoa Kinh tế.

5. Thời gian khai giảng: Dự kiến khai giảng vào tháng 5/2017.

6. Đăng ký

Sinh viên, học viên có nhu cầu, đăng ký và nạp kinh phí trực tiếp tại Trung tâm Dịch vụ, Hỗ trợ sinh viên & Quan hệ doanh nghiệp Trường Đại học Vinh, tầng 1, nhà A0, điện thoại: 0238.3733666 hoặc 0949.785557 (cô Phạm Thị Quỳnh Như).

PS: Sinh viên học xong được Nhà trường và Viet Victory ưu tiên giới thiệu đến các đối tác là các ngân hàng, công ty, doanh nghiệp có nhu cầu tuyển dụng vào các vị trí tương ứng với các chức danh đào tạo. Hiện tại, nhiều ngân hàng, doanh nghiệp đang có nhu cầu tuyển dụng nhân sự làm việc ở các tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh và ưu tiên tiếp nhận những ứng viên đã hoàn thành khóa đào tạo chức danh đào tạo thực hành nói trên tại Trường Đại học Vinh. Riêng khóa 1 đã giới thiệu được nhiều học viên ứng tuyển thành công.