1. Nội dung

1.1. Nhà trường phối hợp với các chuyên gia, giảng viên giàu kinh nghiệm của Viet Victory tổ chức khóa đào tạo đầu tiên bao gồm các chức danh thực hành:

- Giao dịch viên Ngân hàng;

- Chuyên viên Khách hàng cá nhân;

- Chuyên viên Khách hàng doanh nghiệp;

- Chuyên viên Marketing;

- Chuyên viên bán hàng;

- Chuyên viên Môi giới chứng khoán.

1.2. Số lượng học viên: 30 học viên/lớp học.

1.3. Thời lượng học: 20 buổi.

1.4. Học viên học xong sẽ dự thi, nếu đạt sẽ được cấp chứng chỉ; được Nhà trường và Viet Victory ưu tiên giới thiệu đến các đối tác là các ngân hàng, công ty, doanh nghiệp có nhu cầu tuyển dụng vào các vị trí tương ứng với các chức danh đào tạo.

Ghi chú: Hiện tại, Ngân hàng HDBank đang có nhu cầu tuyển dụng nhân sự ở vị trí Chuyên viên Khách hàng cá nhân, Chuyên viên khách hàng doanh nghiệp làm việc ở các tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh và ưu tiên tiếp nhận sinh viên đã hoàn thành khóa đào tạo chức danh đào tạo thực hành tại Trường Đại học Vinh.

2. Đối tượng

- Sinh viên khoa Kinh tế hoặc sinh viên các ngành khác có nhu cầu.

- Ưu tiên sinh viên năm cuối.

3. Thời gian khai giảng: Dự kiến ngày 25/11/2016.

4. Hình thức, địa điểm đăng ký

4.1. Đăng ký theo hình thức cá nhân:

- Sinh viên có nhu cầu, đăng ký và nạp kinh phí trực tiếp tại Trung tâm Đào tạo liên tục, tầng 1, nhà A0, điện thoại: 038.3733666 hoặc 0949.785557 (cô Như).

4.2. Đăng ký theo hình thức tập thể

- Các lớp đăng ký theo tập thể, lớp trưởng nạp danh sách và kinh phí về khoa qua Trợ lý QLSV khoa. Trợ lý QLSV khoa lập danh sách và nạp kinh phí về Trung tâm Đào tạo liên tục trước ngày 23/11/2016.