Căn cứ nhu cầu của người học nhằm đáp ứng chuẩn đầu ra và chuẩn chức danh nghề nghiệp cho cán bộ, công chức, viên chức; Trường Đại học Vinh thông báo tổ chức mở các lớp đào tạo, ôn tập và thi cấp chứng chỉ CNTT như sau:

1. Đối tượng dự thi

1.1. Sinh viên, học viên, cán bộ, viên chức Trường Đại học Vinh.

1.2. Giáo viên các bậc học và cán bộ, công chức, viên chức yêu cầu trình độ CNTT theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp.

1.3. Các đối tượng khác có nhu cầu.

2. Điều kiện dự thi

- Cá nhân có hồ sơ đăng ký dự thi hợp lệ; đóng đầy đủ lệ phí thi, cấp chứng chỉ theo thông báo;

- Cá nhân tốt nghiệp THPT trở lên.

3. Đăng ký dự thi

- Cá nhân trực tiếp đến đăng ký tại Trung tâm Đào tạo liên tục, Trường Đại học Vinh;

- Hồ sơ đăng ký dự thi gồm:

   + Đơn đăng ký dự thi theo mẫu (kèm theo thông báo này);

   + Hai (02) ảnh 4×6cm theo kiểu ảnh chứng minh nhân dân được chụp không quá 06 tháng trước ngày đăng ký dự thi; mặt sau của ảnh ghi rõ họ và tên, ngày, tháng, năm sinh, nơi sinh;

   + Bản sao các giấy tờ: chứng minh nhân dân (thẻ căn cước công dân), giấy khai sinh, bằng tốt nghiệp THPT hoặc bằng cấp cao hơn.

4. Kinh phí ôn tập, thi và cấp chứng chỉ

4.1. Kinh phí ôn tập cho thí sinh có nhu cầu: 500.000 đồng (Năm trăm nghìn đồng).

4.2. Kinh phí thi và cấp chứng chỉ: 1.600.000 đồng (Một triệu, sáu trăm nghìn đồng).

4.3 Đối với sinh viên của Trường: Kinh phí ôn tập, thi và cấp chứng chỉ: 1.600.000 đồng.

5. Thời gian nộp hồ sơ đăng ký và tổ chức thi

- Thời gian nộp hồ sơ đăng ký: Từ ngày 30/8/2016 đến ngày 24/9/2016

- Thời gian tổ chức thi: Dự kiến ngày 24,25/9/2016

- Địa điểm thi: Trường Đại học Vinh.

6. Địa chỉ liên hệ

Trung tâm Đào tạo liên tục, Tầng 1 Nhà A0, Trường Đại học Vinh 

Số 182, đường Lê Duẩn, TP. Vinh, tỉnh Nghệ An

Điện thoại: 0383.733.666;

Hoặc liên hệ trực tiếp:

1. Ông Ngô Đức Nhàn, Tổ trưởng Đào tạo - Tuyển sinh

Điện thoại: 0904.395625;

Email: nhannd@vinhuni.edu.vn; ngoducnhandhvinh@gmail.com

2. Ông Nguyễn Thanh Sơn, Chuyên viên Trung tâm

Điện thoại: 0983.799233;

Email: ntson@vinhuni.edu.vn; thanhsondhv@gmail.com.

3. Bà Phạm Thị Quỳnh Như, Chuyên viên Trung tâm

Điện thoại: 0949.785557

Thông báo đính kèm!