1. Đối tượng

- Cán bộ, giảng viên đang công tác tại Trường Đại học Vinh.

- Học sinh, sinh viên, học viên đang học tập tại Trường Đại học Vinh.

 (Lưu ý: Học viên sẽ không phải nộp học phí khi tham gia khóa học này).

2. Chương trình, thời gian học, số lượng

2.1. Chương trình học

- Tiếng Hàn giao tiếp;

- Tiếng Hàn căn bản.

2.2. Thời gian học

- Thời gian học: 02 giờ/buổi; 02 buổi/tuần vào các tối thứ 3 và thứ 5.

- Thời lượng học: 16 tuần.

2.3. Số lượng: Từ 20 - 25 học viên.

3. Hình thức, địa điểm đăng ký

Cán bộ, giáo viên, học sinh, sinh viên, học viên có nhu cầu học, đăng ký tại Văn phòng Trung tâm Đào tạo liên tục, tầng 1, nhà A0, điện thoại: 038.3733666, di động: 0914.530999 hoặc đăng ký qua địa chỉ mail: daotaolientuc@vinhuni.edu.vn.

Nhà trường yêu cầu Trưởng các đơn vị thông báo đến toàn thể cán bộ, giảng viên, học sinh, sinh viên, học viên  được biết và đăng ký tham gia khóa học nếu có nhu cầu./.

Công văn đính kèm!