1. Điều chỉnh lịch tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ đợt 1 năm 2020

Hạn cuối nộp hồ sơ đăng ký dự thi: Ngày 24 tháng 4 năm 2020

- Thời gian thi tuyển: Dự kiến tổ chức vào các ngày 09, 10 tháng 5 năm 2020

2. Thông báo nạp hồ sơ tuyển sinh online

Nhằm tạo điều kiện cho các thí sinh ở xa khó khăn trong việc di chuyển trong thời gian phòng, chống dịch Covid-19 để nộp hồ sơ tuyển sinh đào tạo trình độ Thạc sĩ đợt 1 năm 2020, Nhà trường tạo link liên kết để thí sinh có thể nộp hồ sơ tuyển sinh online như sau:

http://sdh2020.vinhuni.edu.vn/caohoc/dangky.aspx

Sau khi thí sinh nạp hồ sơ online, Phòng Đào tạo Sau đại học sẽ liên lạc với thí sinh qua số điện thoại để hướng dẫn các thủ tục tiếp theo.

Thí sinh cũng có thể nộp hồ sơ dự thi bằng cách gửi bản scan hồ sơ dự thi tới email dtsdh@vinhuni.edu.vn.

Thí sinh cần ghi rõ số điện thoại liên lạc. Phòng Đào tạo Sau đại học sẽ liên lạc trực tiếp với thí sinh để xác nhận việc nộp hồ sơ và giúp thí sinh hoàn thành các thủ tục cần thiết.

Thời hạn nộp hồ sơ đến hết ngày 24 tháng 4 năm 2020./.