Thí sinh xem lịch học và danh sách qua các file đính kèm rồi đăng nhập vào đường link sau để học trực tuyến theo hướng dẫn của Giảng viên.

http://elearning.vinhuni.edu.vn/login/index.php 

Các thí sinh đăng ký theo hồ sơ trực tuyến nếu chưa nộp lệ phí dự thi liên lạc với Phòng Đào tạo Sau đại học để nộp.

Lịch học

Danh sách và tài khoản