Các thí sinh lưu ý: Trong trường hợp giấy báo thi bị thất lạc thì theo đúng lịch, thí sinh vẫn đến dự thi tại Trường Đại học Vinh (Địa chỉ: Số 182, đường Lê Duẩn, TP. Vinh, tỉnh Nghệ An) và mang theo chứng minh nhân dân.

Xem File đính kèm!