Nếu các thí sinh đã hoàn thành các thủ tục sau:

1. Nộp hồ sơ tại Trường hoặc đã chuyển qua mail, bưu điện cho Phòng Đào tạo Sau đại học

2. Đã nộp đầy đủ lệ phí dự thi

3. Đã hoàn thành các học phần Bổ sung kiến thức (đối với các thí sinh phải Bổ sung kiến thức)

Mời thí sinh MANG THEO GIẤY TỜ TÙY THÂN đúng 8 giờ 00', ngày 25/7/2020 có mặt tại Nhà B, Trường Đại học Vinh để làm thủ tục dự thi.

NẾU KHÔNG NHẬN ĐƯỢC GIẤY BÁO DỰ THI DO THẤT LẠC THÌ VẪN ĐẾN DỰ THI BÌNH THƯỜNG!

LỊCH THI ĐỢT 1 NĂM 2020