Bước 1: Truy cập website Trường Đại học Vinh http://vinhuni.edu.vn

vào mục Điểm cao học 2019

hoặc vào đường link http://diemthi.vinhuni.edu.vn/

Bước 2: Bấm vào dòng MỜI CHỌN DANH SÁCH TRA CỨU

Chọn KẾT QUẢ ĐIỂM THI TUYỂN SINH CAO HỌC ĐỢT 2 NĂM 2019

Bước 3: Nhập số SBD hoặc CMND để tra cứu.

Mọi thông tin vui lòng liên hệ:

Phòng Đào tạo Sau Đại học Trường Đại học Vinh

Tầng 4, Nhà Điều hành. Điện thoại: 038.3855773; 0383.855452 / máy lẻ: 316

ThS. Nguyễn Tiến Cường. ĐT: 0903.412777

hoặc Trung tâm CNTT Trường Đại học Vinh

Tầng 5, Nhà Điều hành. Điện thoại: 0383.855452 / máy lẻ: 327

TS. Vũ Chí Cường, Phó Giám đốc phụ trách, ĐT: 0979.556786

Email: cuongvcc@vinhuni.edu.vn, cuongvcc@gmail.com

ThS. Lê Văn Tấn, Phó Giám đốc, ĐT: 0983.055691;

Email: tandhv@vinhuni.edu.vn, tandhv@gmail.com

để được hỗ trợ!