Căn cứ Thông tư số 05/2017/TT-BGDĐT ngày 25/01/2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy;

Căn cứ Quyết định số 22/2001/QĐ-BGDĐT ngày 26/6/2001 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định về đào tạo để cấp bằng tốt nghiệp đại học thứ 2;

Căn cứ Công văn số 2160/BGDĐT-GDĐH ngày 19/5/2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc đào tạo để cấp bằng tốt nghiệp đại học thứ hai của Trường Đại học Vinh;

Căn cứ Thông tư số 10/2018/TT-BGDĐT ngày 30/03/2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định về đào tạo bằng tốt nghiệp thứ 2 trình độ đại học, trình độ cao đẳng nhóm ngành đào tạo giáo viên;

Trường Đại học Vinh thông báo tuyển sinh đào tạo đại học văn bằng 2 hệ chính quy năm 2019 như sau:

I. CÁC NGÀNH TUYỂN SINH

1. Kỹ thuật điện tử, viễn thông

2. Tài chính ngân hàng

3. Quản trị kinh doanh 

4. Kế toán

5. Giáo dục Mầm non

6. Kỹ thuật xây dựng

7. Luật

II. ĐỐI TƯỢNG VÀ HỒ SƠ TUYỂN SINH

1. Đối tượng: Thí sinh đã tốt nghiệp đại học hệ chính quy, hệ vừa làm vừa học, hệ từ xa và đã được cấp bằng tốt nghiệp.

- Đối tượng miễn thi: Những người đã có bằng tốt nghiệp đại học hệ chính quy tại Trường Đại học Vinh đăng ký vào học các ngành trong cùng nhóm ngành đào tạo.

- Những người không thuộc đối tượng miễn thi phải thi 2 môn (phần kiến thức giáo dục đại cương) của ngành đào tạo thứ 2.

2. Hồ sơ đăng ký tuyển sinh

(1) Phiếu đăng ký xét tuyển (số 1 và số 2 theo mẫu);

(2) Bằng tốt nghiệp đại học (bản sao công chứng);

(3) 02 ảnh: 4cm x 6cm (mặt sau có ghi rõ họ tên, ngày tháng năm sinh);

(4) 01 phong bì ghi rõ số điện thoại và địa chỉ người nhận;

(5) Lệ phí tuyển sinh: 500.000đ.

III. HÌNH THỨC ĐÀO TẠO

Học tập trung theo chương trình đào tạo văn bằng 2 hệ chính quy đào tạo theo hệ thống tín chỉ trong thời gian 2 năm tại trường Đại học Vinh. Kết thúc khoá học, sinh viên được cấp bằng đại học chính quy.

Lưu ý:

- Thí sinh download hồ sơ TẠI ĐÂY và nộp Hồ sơ về trường qua phòng Đào tạo vào các ngày trong tuần (trừ thứ 7 và chủ nhật).

- Nhà trường tổ chức đào tạo theo hệ thống tín chỉ tạo điều kiện thuận lợi cho người học chủ động lựa chọn các học phần, lớp học và thời gian học  phù hợp với kế hoạch cá nhân (có thể mở lớp vào cuối tuần).

- Nhà trường tổ chức giảng dạy để hệ thống hóa kiến thức cho thí sinh. Những thí sinh nào có nhu cầu tự nguyện tham dự thì đóng lệ phí 500.000đ/môn và đăng ký nộp tiền cùng lúc với khi nộp hồ sơ tuyển sinh.

IV. HỌC PHÍ

Đóng theo quy định của Trường Đại học Vinh.

Mọi chi tiết xin liên hệ: Phòng Đào tạo, Tầng 1, Nhà Điều hành, Trường Đại học Vinh, số 182, đường Lê Duẩn, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An.

Điện thoại: 0238.8988989; 0983.507123 (TS. Phan Hùng Thư)

Website: http://vinhuni.edu.vn