1. Danh sách phòng thi vào lớp 10 THPT chuyên, THPT chất lượng cao năm 2018, Trường THPT chuyên - Đại học Vinh

Xem chi tiết tại đây

2. Sơ đồ phòng thi tại giảng đường nhà A (A2.A3.A4)

3. Sơ đồ phòng thi tại giảng đường nhà B (B1.B2.B3)