Từ ngày 19/6/2017, Trường Đại học Vinh thông báo kết quả thi tuyển sinh lớp 10 THPT Chuyên và lớp 10 THPT Chất lượng cao năm học 2017 - 2018.

Thí sinh và phụ huynh có thể tra cứu điểm thi theo địa chỉ sau: http://diemthi.vinhuni.edu.vn