1. Tra cứu kết quả tuyển sinh tại đây

2. Điểm chuẩn:

    - Chuyên Toán học: 33.00

    - Chuyên Tin học (Nguyện vọng 1): 27.00

    - Chuyên Tin học (Nguyện vọng 2): 30.00

    - Chuyên Vật lý: 28.00

    - Chuyên Hóa học: 31.00

    - Chuyên Tiếng Anh: 33.00

    - Chuyên Sinh học: 26.00

3. Nhà trường nhận đơn phúc khảo từ ngày 20/6/2016 đến ngày 05/7/2016

    Mẫu đơn xin phúc khảo

    Lệ phí phúc khảo: 30.000 đồng/môn.

Hội đồng tuyển sinh