I. CÁCH TÍNH ĐIỂM

Tổng điểm xét tuyển = Điểm trung bình chung của 3 môn Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh (của 7 học kỳ) + Điểm môn chuyên (theo thang điểm 10) x 3.

II. ĐIỂM CHUẨN

TT

Môn chuyên

Điểm chuẩn

Ghi chú

1

Chuyên Toán

20.36 điểm

 

2

Chuyên Tin học

NV1: 19.27 điểm

NV2: 20.08 điểm

NV2 lấy kết quả xét tuyển chuyên Toán của Trường Đại học Vinh

3

Chuyên Vật lý

18.01 điểm

 

4

Chuyên Hoá học

19.47 điểm

 

5

Chuyên Sinh học

21.95 điểm

 

6

Chuyên Tiếng Anh

21.62 điểm

 

7

Chuyên Ngữ văn

27.28 điểm

 

 

HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH