Hội đồng tuyển sinh vào lớp 10 THPT Chuyên, lớp 10 chất lượng cao Trường Đại học Vinh thông báo nhận đơn phúc khảo từ ngày 15/6/2018 đến ngày 30/6/2018.

- Đơn phúc khảo: Tải File đính kèm!

- Nội dung đơn cần ghi rõ:

+ Họ và tên

+ Số báo danh

+ Môn thi cần phúc khảo

+ 01 phong bì ghi rõ địa chỉ người nhận.

- Lệ phí phúc khảo: 30.000 đồng/môn.

- Đơn nạp tại: Phòng Đào tạo Trường Đại học Vinh:

Tầng 1, Nhà Điều hành. Điện thoại: 038.898 8989; 0383.855452 (máy lẻ: 315)./.