Hội đồng tuyển sinh vào lớp 10 THPT chuyên, lớp 10 chất lượng cao Trường Đại học Vinh nhận đơn phúc khảo từ ngày 20/6/2017 đến hết ngày 02/7/2017.
Đơn phúc khảo: Theo mẫu đính kèm.
Kèm theo đơn là 01 phong bì ghi rõ địa chỉ người nhận.
Lệ phí phúc khảo: 30.000 đồng/môn.