Hội đồng tuyển sinh vào lớp 10 THPT Chuyên Trường Đại học Vinh thông báo nhận đơn phúc khảo từ ngày 19/6/2019 đến ngày 24/6/2019 (trừ thứ Bảy, Chủ nhật).

- Đơn phúc khảo: Xem File đính kèm!

- Nội dung đơn cần ghi rõ:

+ Họ và tên

+ Số báo danh

+ Môn thi cần phúc khảo

+ 01 phong bì ghi rõ địa chỉ người nhận.

- Lệ phí phúc khảo: 50.000 đồng/môn.

- Đơn nạp tại: Phòng Đào tạo Trường Đại học Vinh

Địa chỉ: Tầng 1, Nhà Điều hành, Trường Đại học Vinh (Số 182, đường Lê Duẩn, TP. Vinh, tỉnh Nghệ An)

Điện thoại: 038.898 8989.