Thực hiện kế hoạch tuyển sinh năm học 2019 - 2020, đ­ược sự cho phép của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Tr­ường Đại học Vinh thông báo tuyển sinh vào lớp 10 THPT Chuyên và lớp 10 THPT chất lượng cao như­ sau:

A. TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 THPT CHUYÊN

I. ĐỐI T­ƯỢNG, ĐIỀU KIỆN DỰ TUYỂN VÀ CHỈ TIÊU TUYỂN SINH

1. Đối tư­ợng và điều kiện dự tuyển: Tuyển sinh trong cả nư­ớc học sinh tốt nghiệp Trung học cơ sở (THCS) năm học 2018 - 2019 có đủ các điều kiện sau đây:

- Tốt nghiệp THCS từ loại Khá trở lên;

- Xếp loại học lực, hạnh kiểm cả năm của các lớp cấp THCS từ loại Khá trở lên;

- Điểm trung bình cả năm lớp 9 của môn đăng kí dự thi vào hệ chuyên (môn chuyên) đạt từ 7.0 trở lên.

2. Chỉ tiêu tuyển sinh:

- Toán, Tin học, Vật lý, Hoá học, Sinh học, Ngữ văn: Mỗi môn chuyên 01 lớp.

- Tiếng Anh: 02 lớp.

II. HỒ SƠ THI TUYỂN

II.1. Hồ sơ đăng ký dự thi (do Trường Đại học Vinh phát hành), bao gồm:

- Bìa hồ sơ: THEO MẪU ĐÍNH KÈM

- Đơn xin dự thi: THEO MẪU ĐÍNH KÈM

(Trong đó lưu ý ghi rõ nguyện vọng 1 (chỉ ghi một trong 7 môn chuyên: Toán, Tin học, Vật lý, Hoá học, Tiếng Anh, Sinh học và Ngữ văn); Riêng thí sinh đã đăng ký nguyện vọng 1 vào chuyên Toán thì mới được đăng ký nguyện vọng 2 vào chuyên Tin học).

- Bản sao kết quả học tập và rèn luyện cả năm học của các lớp cấp THCS có xác nhận của Hiệu trư­ởng trường THCS: THEO MẪU ĐÍNH KÈM

- 01 phong bì ghi rõ địa chỉ ngư­ời nhận và số điện thoại liên lạc;

- 02 ảnh cỡ 3 x 4cm (ảnh chân dung mới chụp không quá 6 tháng), mặt sau của ảnh ghi rõ họ, tên, ngày tháng năm sinh.

II.2. Địa điểm mua và nộp hồ sơ đăng ký dự thi:

- Thí sinh có nguyện vọng đăng ký dự thi mua hồ sơ tại Phòng Đào tạo (tầng 1 Nhà Điều hành) hoặc tại Trường THPT Chuyên (Nhà học G), Trường Đại học Vinh.

- Sau khi hoàn tất hồ sơ, nộp hồ sơ đăng ký dự thi tại Phòng Đào tạo.

II.3. Lệ phí dự thi: 200.000đ (Hai trăm nghìn đồng/thí sinh), bao gồm: Lệ phí đăng ký dự thi; Lệ phí sơ tuyển; Lệ phí thi tuyển.

II.4. Thời gian phát hành và nhận hồ sơ đăng ký dự thi:

Từ ngày 10/5 đến hết ngày 30/5/2019 (trừ thứ 7, chủ nhật và ngày lễ).

III. THỜI GIAN THI, MÔN THI

1. Thời gian thi:

- Ngày 08/6/2019:

+ Từ 7 giờ 30', họp Hội đồng coi thi, Thí sinh xem số báo danh, phòng thi, địa điểm thi tại Trường Đại học Vinh.

+ Từ 8 giờ 30', cán bộ coi thi gọi thí sinh vào phòng thi; Phát thẻ dự thi; Đính chính sai sót; Phổ biến quy chế thi.

- Ngày 09/6/2019, thi theo lịch:

 

Ngày

Buổi

Môn thi

Thời gian

làm bài

Giờ phát đề thi

cho thí sinh

Giờ bắt đầu

làm bài

09/6/2019

Sáng

Môn chuyên

150 phút

7 giờ 25

7 giờ 30

Chiều

Tiếng Anh

60 phút

14 giờ 55

15 giờ 00

 

2. Môn thi: Thí sinh phải dự thi đủ 2 môn tại Trường Đại học Vinh cụ thể như sau:

 

TT

Hệ chuyên

Môn chuyên

Môn ngoại ngữ

1.

Chuyên Toán học

Môn Toán

Môn tiếng Anh không chuyên

2.

Chuyên Tin học

Môn Toán

Môn tiếng Anh không chuyên

3.

Chuyên Vật lý

Môn Vật lý

Môn tiếng Anh không chuyên

4.

Chuyên Hoá học

Môn Hoá học

Môn tiếng Anh không chuyên

5.

Chuyên Tiếng Anh

Môn Tiếng Anh

Môn tiếng Anh không chuyên

6.

Chuyên Sinh học

Môn Sinh học

Môn tiếng Anh không chuyên

7.

Chuyên Ngữ văn

Môn Ngữ văn

Môn tiếng Anh không chuyên

 

3. Hình thức thi:

Theo hình thức tự luận. Riêng môn Tiếng Anh chuyên gồm cả tự luận, trắc nghiệm và nghe hiểu.

 

4. Thời gian làm bài:

 

TT

Môn thi

Thời gian làm bài

1.

Môn Toán, Môn Vật lý, Môn Hoá học,

Môn Sinh học, Môn Ngữ văn

Môn Tiếng Anh chuyên

150 phút

2.

Môn Tiếng Anh không chuyên

60 phút

 

5. Nguyên tắc tuyển sinh:

a) Sơ tuyển: đối với những thí sinh có hồ sơ dự tuyển và đủ điều kiện dự tuyển theo mục I.1.

b) Thi tuyển: Tổ chức thi tuyển đối với những thí sinh đã đủ điều kiện qua sơ tuyển.

+ Thí sinh thi tuyển vào Trường THPT chuyên Trường Đại học Vinh lấy từ điểm cao xuống thấp.

+ Xét tuyển bổ sung những thí sinh đăng ký thi vào Trường THPT Chuyên Phan Bội Châu có nguyện vọng học Trường THPT Chuyên - Trường Đại học Vinh (nếu còn chỉ tiêu).

c) Thang điểm thi và hệ số điểm bài thi:

- Điểm bài thi tính theo thang điểm 10, nếu chấm bài thi theo thang điểm khác thì kết quả điểm các bài thi phải quy đổi ra thang điểm 10;

- Hệ số điểm bài thi: Điểm bài thi không chuyên tính hệ số 1, điểm các bài thi môn chuyên tính hệ số 3.

- Xét tuyển từ điểm cao xuống thấp đến khi đủ chỉ tiêu.

Nhà trường sẽ thông báo kết quả trên website của Trường Đại học Vinh http://www.vinhuni.edu.vn

IV. TUYỂN THẲNG

1. Điều kiện tuyển thẳng: Năm học 2019 - 2020, Trường Đại học Vinh xét tuyển thẳng các thí sinh đăng ký xét tuyển thẳng thỏa mãn đồng thời các tiêu chí sau:

- Cả 4 năm học ở cấp THCS đều được xếp hạnh kiểm loại Khá trở lên;

- Học lực cả năm học của các lớp cấp THCS đạt loại Khá trở lên;

- Xếp loại tốt nghiệp THCS đạt loại Khá trở lên;

- Điểm trung bình cả năm học lớp 9 của từng môn: Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh phải đạt từ 7.0 điểm trở lên; môn chuyên đăng ký xét tuyển phải đạt từ 7,0 điểm trở lên;

- Đối với chuyên Toán, chuyên Vật lý, chuyên Hóa học, chuyên Sinh học, chuyên Tiếng Anh và chuyên Ngữ văn: Thí sinh đạt giải Nhì trở lên (đối với bảng A) và giải Nhất đối (với bảng B) trong các Kỳ thi chọn học sinh giỏi lớp 9 cấp tỉnh, môn đạt giải đúng với môn chuyên đăng ký xét tuyển thẳng;

- Đối với chuyên Tin học: Thí sinh đạt giải Ba trở lên trong các kỳ thi chọn học sinh giỏi lớp 9 cấp tỉnh môn Toán đăng ký xét tuyển thẳng hoặc đạt giải Ba trở lên trong kỳ thi Tin học trẻ cấp tỉnh.

- Số lượng tuyển thẳng không vượt quá 20% chỉ tiêu theo từng môn chuyên.

2. Hồ sơ đăng ký xét tuyển thẳng, bao gồm:

- Bìa hồ sơ: THEO MẪU ĐÍNH KÈM

- Phiếu đăng ký xét tuyển thẳng: THEO MẪU ĐÍNH KÈM

- Bản sao kết quả học tập và rèn luyện cả năm học của các lớp cấp THCS có xác nhận của Hiệu trưởng trường THCSTHEO MẪU ĐÍNH KÈM

- Bản photocoppy (công chứng) giấy chứng nhận kết quả các kỳ thi chọn học sinh giỏi trong năm lớp 9;

- 01 phong bì ghi rõ địa chỉ người nhận và số điện thoại liên lạc;

- 02 ảnh cỡ 3 x 4cm (ảnh chân dung mới chụp không quá 6 tháng), mặt sau của ảnh ghi rõ họ tên, ngày tháng năm sinh;

Thời gian, địa điểm phát hành và thu nhận Hồ sơ xét tuyển thẳng giống như đối với Hồ sơ dự thi.

3. Lệ phí tuyển thẳng: 50.000đ/hồ sơ xét tuyển thẳng.

4. Thông báo kết quả xét tuyển thẳng: Nhà trường sẽ thông báo kết quả xét tuyển thẳng trước ngày 07/6/2019 trên website của Trường Đại học Vinh http://www.vinhuni.edu.vn.

V. CHẾ ĐỘ CHÍNH SÁCH ­ƯU TIÊN CHO THÍ SINH TRÚNG TUYỂN

1. Thực hiện đầy đủ chế độ chính sách và học bổng khuyến khích học tập theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

2. Có chỗ ở tại Ký túc xá của Trường cho học sinh trúng tuyển và nhập học (nếu có nhu cầu).

3. Học sinh đạt được một trong các giải từ khuyến khích trở lên trong các kỳ thi học sinh giỏi Quốc gia, khu vực Quốc tế hoặc Quốc tế. Mức học bổng được hưởng ở học kỳ đạt giải là mức 3 (mức cao nhất).

4. Học sinh đậu thủ khoa và á khoa trong các kỳ thi vào lớp 10 THPT Chuyên nếu nhập học và học tại Trường THPT Chuyên thì được Nhà trường thưởng như sau:

- Thủ khoa: 2.000.000đ/học sinh

- Á khoa: 1.000.000đ/học sinh. 

5. Có phần th­ưởng đặc biệt cho những học sinh đạt giải trong kỳ thi học sinh giỏi Quốc gia, Quốc tế.

B. XÉT TUYỂN VÀO LỚP 10 THPT CHẤT LƯỢNG CAO

I. ĐỐI T­ƯỢNG, ĐIỀU KIỆN XÉT TUYỂN VÀ CHỈ TIÊU TUYỂN SINH

1. Đối tượng và khu vực tuyển sinh:

- Học sinh tốt nghiệp THCS.

- Tuyển sinh trong cả nư­ớc.

2. Điều kiện xét tuyển:

- Xếp loại học lực và hạnh kiểm cả năm học của các lớp cấp THCS loại Khá trở lên.

- Xét học bạ, lấy điểm cả năm lớp 9 của 03 môn Ngữ văn, Toán và Tiếng Anh (trong đó môn Ngữ văn, Toán đạt từ 6.0 điểm trở lên; Môn Tiếng Anh đạt từ 7.0 điểm trở lên).

3. Chỉ tiêu tuyển sinh: 4 lớp chất lượng cao (sau khi nhập học Nhà trường sẽ kiểm tra và sắp xếp lớp theo năng lực và nguyện vọng của học sinh).

4. Nguyên tắc xét tuyển: Xét tuyển từ điểm cao xuống thấp đến khi đủ chỉ tiêu đ­ược giao.

II. HỒ SƠ  VÀ THỜI GIAN XÉT TUYỂN

1. Hồ sơ xét tuyển:

- Bìa hồ sơ: THEO MẪU ĐÍNH KÈM

- Đơn đăng ký xét tuyển vào hệ chất lượng cao: THEO MẪU ĐÍNH KÈM

- Bản sao kết quả học tập và rèn luyện cả năm học của các lớp cấp THCS có xác nhận của Hiệu trư­ởng trường THCS: THEO MẪU ĐÍNH KÈM

- 01 phong bì ghi rõ địa chỉ ngư­ời nhận và số điện thoại liên lạc;

- 02 ảnh cỡ 3 x 4cm (ảnh chân dung mới chụp không quá 6 tháng), mặt sau của ảnh ghi rõ họ, tên, ngày tháng năm sinh.

2. Thời gian nộp hồ sơ: Từ ngày 05/6/2019 đến 17 giờ 00 phút, ngày 30/6/2019.

3. Lệ phí xét tuyển: 50.000đ/hồ sơ.

III. TUYỂN THẲNG

1. Điều kiện tuyển thẳng:

Nhà trường xét tuyển thẳng các thí sinh đăng ký xét tuyển thẳng thỏa mãn đồng thời các tiêu chí sau:

- Hạnh kiểm cả 4 năm học ở cấp THCS đều được xếp loại Khá trở lên;

- Học lực cả năm học của các lớp cấp THCS đạt loại Khá trở lên;

- Xếp loại tốt nghiệp THCS đạt loại Khá trở lên;

- Các học sinh đạt giải khuyến khích trở lên trong các kỳ thi chọn học sinh giỏi lớp 9 cấp tỉnh.

2. Hồ sơ đăng ký xét tuyển thẳng, bao gồm:

- Bìa hồ sơ: THEO MẪU ĐÍNH KÈM

- Phiếu đăng ký xét tuyển thẳng: THEO MẪU ĐÍNH KÈM

- Bản sao kết quả học tập và rèn luyện cả năm học của các lớp cấp THCS có xác nhận của Hiệu trưởng trường THCS: THEO MẪU ĐÍNH KÈM

- Bản photocoppy (công chứng) giấy chứng nhận kết quả các kỳ thi chọn học sinh giỏi trong năm lớp 9;

- 01 phong bì ghi rõ địa chỉ người nhận và số điện thoại liên lạc;

- 02 ảnh cỡ 3x4cm (ảnh chân dung mới chụp không quá 6 tháng), mặt sau của ảnh ghi rõ họ tên, ngày tháng năm sinh;

Thời gian, địa điểm phát hành và thu nhận Hồ sơ xét tuyển thẳng giống như đối với Hồ sơ dự xét tuyển.

3. Lệ phí tuyển thẳng: 50.000đ/hồ sơ xét tuyển thẳng.

IV. QUY ĐỊNH VỀ TỔ CHỨC DẠY HỌC VÀ HỌC PHÍ

1. Các lớp chất lượng cao, mỗi lớp từ 25 đến 30 học sinh; học 2 buổi/ngày, có chỗ ở ký túc xá cho học sinh.

- Học các môn Toán, Vật lý, Hóa học, Sinh học và Tin học bằng Tiếng Anh do các giảng viên Nhà trường trực tiếp giảng dạy, không phải học thêm.

- Học sinh được tăng cường học tiếng Anh giao tiếp và Nhà trường cam kết sau khi hoàn thành chương trình lớp 11, học sinh sẽ đạt điểm Tiếng Anh tương đương 5.0 IELTS và đạt kết quả cao trong kỳ thi THPT Quốc gia.

- Nhà trường hoàn trả kinh phí nếu học sinh không đạt kết quả được cam kết.

- Chương trình học hướng đến học sinh có nguyện vọng học chương trình tiên tiến bậc đại học trong nước và Quốc tế.

2. Chi phí đào tạo các lớp chất lượng cao: 3.000.000đồng/tháng (9 tháng/năm) gồm: Học phí; Tăng cường học ngoại ngữ, tin học và hoạt động ngoại khóa; Tăng cường các hoạt động văn hóa, thể dục thể thao; Kinh phí học buổi chiều; Cơ sở vật chất…                                                                                                           

Từ học kỳ II của khóa học, Nhà trường xét thưởng khuyến khích học tập cho học sinh hệ chất lượng cao nếu đạt các điều kiện theo quy định với mức thưởng 1.000.000đ/học kỳ/học sinh.

Mọi chi tiết xin liên hệ: Phòng Đào tạo, Trường Đại học Vinh

Địa chỉ: Tầng 1, Nhà Điều hành

Số 182, đường Lê Duẩn, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An

Điện thoại: 0238.8988989, 0238.385452, máy lẻ: 315; 366; 338.